13 stycznia 2018 r. był bardzo szczególnym dniem dla naszej delegatury w Chile.

Po rocznym nowicjacie fr. Augusto URZÚA GONZÁLEZ złożył śluby czasowe na ręce nowego delegata fr. Tullio PASTORELLI. Uroczystość odbyła się w naszej parafii Jezusa z Nazaretu w Curicó, mieście pochodzenia fr. Augusto, z udziałem jego rodziny, zakonników z delegatury, wiernych i około 60 młodych misjonarzy przybyłych z naszych 3 parafii.
Słowa: „Reguła i życie braci mniejszych jest takie: zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa”, fr. Augusto wybrał jako motto na swoją profesję.
Po obchodach liturgicznych odbyła się agapa braterska na dziedzińcu parafialnym. Uroczystość stała się świadectwem życia i wiary dla wszystkich obecnych, szczególnie dla młodzieży. Niech Pan Bóg nadal błogosławi naszej delegaturze za wstawiennictwem Dziewicy z Karmelu, Patronki Chile i naszej Matki, i naszego serafickiego ojca św. Franciszka z Asyżu.

Fr. Jack GINTING