W dniach 11-15 marca 2019 roku, dwunastu franciszkanów z delegatury prowincjalnej w Chile, odprawiało swoje doroczne zakonne rekolekcje. Przeprowadziła Katie Van CAUWELAERT, świecka konsekrowana należąca do „Instytutu del Prado”.

Rekolekcje odbyły się w klasztorze Trapistek „Nuestra Señora de Quilvo”w Curicó, miejscy bardzo gościnnym i braterskim, które od kilku lat stało się stałym punktem odniesienia dla franciszkanów odprawiających rekolekcje zakonne.
Pierwszy dzień poświęcony był spotkaniu braterskiemu. Rozważanie dotyczyło życia wspólnotowego i działaniom między-wspólnotowym, planowanym w perspektywie bycia razem.
W kolejnych dniach, w myśl Czteroletniego Planu Delegatury („Przekształcać się dla odnowy”), Katie zaprosiła braci do przyjrzenia się ich relacji modlitewnej z Panem, w oparciu o teksty biblijne i franciszkańskie. Zakonnicy zostali zaproszeni do modlitwy która obejmie ich własne zranienia, upadki, konflikty, sytuacje kryzysowe wraz z osiągnięciami i sukcesami życia apostolsko-misyjnego i osobistego. Na zakończenie każdy był zaproszony do modlitwy z odnowioną dyspozycyjnością, tak by nadal wcielać w życie, z łagodnością i twórczą wiernością, projekt osobisty i wspólnotowy delegatury.
Ostatniego wieczoru, podczas nieszporów, w atmosferze rozmodlenia i wsłuchiwania się, bracia podzielili się osobistymi projektami życia na obecny rok. Miała też miejsce ocena całości rekolekcji: wszyscy docenili te wyjątkowo cenne dni, które były umocnieniem dla każdego osobiście, ale także i dla całej wspólnoty braterskiej w delegaturze.

Fr. Jack GINTING OFMConv