W dniach od 29 października do 18 listopada 2021 r. minister prowincjalny prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) fr. Roberto BRANDINELLI złożył wizytę w delegaturze prowincjalnej w Chile.

Obecna wizyta trwała dłużej niż zwykle, a to z powodu pandemii, która zmusiła ministra prowincjalnego do spędzenia pięciu dni w kwarantannie. Po jej odbyciu odwiedził on trzy wspólnoty delegatury, rozmawiał z braćmi i spotkał się z biskupami miejsc, gdzie znajdują się nasze trzy klasztory: Copiapó, Santiago i Curicó. Miał też okazję porozmawiać z biskupem diecezji Rancagua, na której terenie zostanie wkrótce otwarty dom filialny w Angostura, zapoczątkowujący nową obecność franciszkańską.
W dniach od 15 do 17 listopada bracia odbyli spotkanie delegatury w Copiapó. Rozpoczęło się ono dniem skupienia prowadzonym przez fr. Jack GINTING, po czym miało miejsce spotkanie formacyjne na temat braterstwa, przygotowane przez fr. Christiana BORGHESI. Wieczorem w kaplicy św. Antoniego Padewskiego w Borgoño została odprawiona Msza św. za zmarłych braci, krewnych i dobrodziejów, której przewodniczył fr. Tullio PASTORELLI, delegat prowincjalny.
16 listopada bracia pod przewodnictwem fr. Fabrizio RESTANTE dokonali weryfikacji życia delegatury w ostatnich czterech latach. Na podstawie tej oceny sformułowano pewne wytyczne dla czteroletniego planu delegatury (2022-2025). Następnie minister prowincjalny, po przeprowadzeniu ostatnich rozmów z zakonnikami, przedstawił skład wspólnot klasztornych na najbliższe cztery lata oraz nominacje braci na poszczególne stanowiska: delegata prowincjalnego, gwardianów, ekonoma i sekretarza delegatury. Ukazał również zadania prowincji podjęte na spotkaniu gwardianów w dniach 25-26 października br. oraz zaproponował kolejne spotkanie delegatury. Wieczorem odbyła się Msza św. pożegnalna z parafianami w Copiapó, której przewodniczył fr. Maurizio BRIDIO. Po 26 latach posługi duszpasterskiej franciszkanie definitywnie opuszczają Copiapó.
17 listopada, podczas wspólnotowej celebracji eucharystycznej w kaplicy klasztornej, bracia odnowili śluby zakonne na ręce ministra prowincjalnego. W tym ostatnim dniu fr. Tullio PASTORELLI powitał fr. Eduardo ZAMORA MIGUEL, współbrata z prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku, który od tego roku przynależy do delegatury. Podano informacje dotyczące formacji naszych wychowanków (fr. Benjamín CASTRO HERRERA w nowicjacie w Kolumbii i fr. Augusto Esteban URZÚA GONZÁLES w Padwie), a także duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego, ekonomii delegatury i działalności na najbliższy rok.
Wizyta ministra prowincjalnego i spotkanie delegatury zakończyły się obiadem, na który został zaproszony bp Ricardo MORALES GALINDO, ordynariusz diecezji Copiapó.
Całe spotkanie było naznaczone smutkiem z powodu konieczności zamknięcia placówki w Copiapó, ważnej dla delegatury nie tylko dlatego, że była to nasza pierwsza obecność w Chile, ale także ze względu na głęboką więź emocjonalną i duszpasterską, jaka wytworzyła się w ciągu ostatnich 26 lat. Niemniej jednak przeważało uczucie spokoju i wdzięczności za wiele doświadczeń przeżytych w ciągu tych lat. Tutaj, w Copiapó, w najbardziej suchym miejscu na świecie zakwitła pustynia. Musimy mieć wiarę w Boga, bo to On sprawi, że nastąpi nowy rozkwit w miejscach, gdzie nas wezwie i gdzie wraz z naszym serafickim ojcem św. Franciszkiem będziemy nadal chwalić Pana Boga „ze wszystkimi Jego stworzeniami”.

Fr. Jack GINTING