W dniach 22-24 maja 2024 r. ministrowie i kustosze brazylijskich jurysdykcji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych spotkali się w klasztorze Naszego Pana Jezusa Chrystusa „do Bonfim” w Santo André (São Paulo).

Spotkanie zostało zwołane przez przewodniczącego UCOB (Unia Konwentualnych Brazylii) fr. Roberto HONORATO OLIVEIRA DOS REMÉDIOS, kustosza prowincjalnego kustodii św. Bonawentury z siedzibą w Maranhão. Uczestnikami byli: fr. José Hugo da Silva SANTOS, minister prowincjalny prowincji św. Franciszka z siedzibą w São Paulo, będącej gospodarzem tego braterskiego spotkania; fr. Gilberto DE JESUS RODRIGUES, minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego z siedzibą w Brasilii; fr. Carlos Roberto de Oliveira CHARLES, kustosz prowincjalny kustodii Niepokalanego Poczęcia NMP z siedzibą w Rio de Janeiro.
Podczas obrad wybrano sekretarza UCOB, którym został fr. Carlos Roberto de Oliveira CHARLES, kustosz z Rio de Janeiro.
Główne powody i motywy spotkania to bliższe nawiązanie współpracy i zintegrowanie działań ministrów i kustoszy, a także rozmowy i dyskusje dotyczące poszczególnych jurysdykcji, zwłaszcza nowicjatu prowincji św. Franciszka, otwartego wiele lat temu, aby służył UCOB i FALC (Federación América Latina Conventuales) jako wspólna jednostka formacyjna, za którą odpowiedzialność przyjmują i podzielają wszystkie brazylijskie jurysdykcje w coraz bardziej konkretny, skuteczny i prawnie sformalizowany sposób.
W tym celu współbracia zapoznali się uprzednio z Dyrektorium formacji dla etapu nowicjatu FALC, obowiązującym w prowincji odpowiedzialnej za wspólny nowicjat, a także z dokumentami i wytycznymi dotyczącymi północnoamerykańskiego doświadczenia wspólnego nowicjatu, dostarczonymi przez przewodniczącego CFF (Conventual Franciscan Federation) i bezpośredniego odpowiedzialnego za formację w USA fr. Michaela HEINE z prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA.
W trakcie wymiany myśli osiągnięto konsensus co do tego, że przy zaangażowaniu zainteresowanych jurysdykcji nowicjat, kanonicznie należący do prowincji św. Franciszka, może stać się rzeczywiście wspólny i współdzielony, aktywnie włączony w proces formacji. Stwierdzono, że pierwszym krokiem będzie opracowanie projektu, który później zostanie przekształcony w Statut nowicjatu UCOB, otwarty dla FALC, gdzie decyzje w zakresie składu wspólnoty wychowawców, struktury, funkcjonowania, programu formacyjnego i utrzymania finansowego będą mogły być podejmowane po bratersku. Przełożeni UCOB szczegółowo pracowali nad tym dokumentem, który po przejrzeniu i udostępnieniu wyższym władzom Zakonu zostanie również przeanalizowany przez definitorium prowincjalne jurysdykcji będącej gospodarzem i prawnie odpowiedzialnej za dany dom formacyjny. Na koniec Statut zostanie ostatecznie zatwierdzony.
Niech Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, nasz seraficki ojciec św. Franciszek, św. Bonawentura i św. Maksymilian nadal będą potężnymi orędownikami w kształtowaniu uczniów franciszkańskich na brazylijskiej ziemi, zwłaszcza na wszystkich etapach formacji początkowej.

Fr. Carlos Roberto de Oliveira CHARLES, sekretarz UCOB