W dniach od 31 maja do 2 czerwca 2022 r. w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Bogocie (Kolumbia) odbyło się dwustronne spotkanie definitorów i gwardianów z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli i z kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii.

Animatorami spotkania byli poszczególni kustosze prowincjalni: fr. Franklin DURÁN ZAMBRANO (Wenezuela) i fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN (Kolumbia).
31 maja był przeznaczony na spotkanie dwóch definitoriów, które rozpoczęło się celebracją eucharystyczną pod przewodnictwem kustosza z Wenezueli. Minister generalny fr. Carlos TROVARELLI przyłączył się do tej inicjatywy, przesyłając nagranie wideo, w którym pozdrowił i zachęcił braci z obu kustodii do kroczenia razem, do budowania dróg współpracy i komunii, do umacniania braterskich więzi między obiema kustodiami. Zachęcał wszystkich, aby „umożliwiali to, co jeszcze nie istnieje”, zachowując zawsze wysoki poziom rozeznania, aby odkryć, „czego chce dla nas Duch Święty i wybrać najbardziej charyzmatyczny sposób wcielania tego w życie”.
Następnie kustosze prowincjalni przedstawili w skrócie wątek historyczny, realia, trudności i wyzwania, jakie stoją przed obiema jurysdykcjami. Fr. Carlos ORTÍZ ROJAS, wikariusz kustodii wenezuelskiej, przybliżył projekt „Zakład dla niesterylnych produktów farmaceutycznych w Cúcuta w Kolumbii”, podjęty przez Fundację „Bynode”, mający na celu pomoc ludności zagrożonej na granicy i na terytorium Wenezueli w dostępie do leków po przystępnych cenach. Ustalono, że dwaj współbracia z kustodii wenezuelskiej wezmą czynny udział w walnym zgromadzeniu „Bynode” w Kolumbii, a jeden z nich będzie członkiem rady administracyjnej. W ten sposób kustodie umacniają więzi wzajemnej współpracy i realizują projekty w sposób uporządkowany, systematyczny i przejrzysty pod względem finansowym, zgodnie z parametrami ustalonymi przez Zakon i z dość złożonymi przepisami prawa kolumbijskiego.
W dziedzinie formacji postanowiono przeprowadzić kurs franciszkanizmu dla profesów czasowych z obu kustodii, który będzie otwarty także dla innych jurysdykcji Federación América Latina Conventuales (FALC). Kurs będzie trwał dwa tygodnie, w czasie wakacji pod koniec roku, i będzie odbywał się na przemian w obu kustodiach. Rozpocznie się w grudniu 2022 r. w Wenezueli.
1 czerwca odbyło się spotkanie braterskie i formacyjne gwardianów z obu kustodii, prowadzone przez fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN, który pełnił rolę animatora i prelegenta takich zagadnień, jak „Brat gwardian sługą wspólnoty lokalnej” i „Elementy prawne posługi władzy przełożonego lokalnego (gwardiana franciszkańskiego)” w świetle prawa kanonicznego i Konstytucji. Asystent generalny FALC fr. Rogério PEREIRA XAVIER w swoim internetowym przesłaniu ukazał w skrócie charyzmatyczne aspekty posługi gwardiana.
2 czerwca uczestnicy nawiedzili narodowe sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Patronki Kolumbii w Chiquinquirá.
Były to dni łaski i błogosławieństwa. Modlimy się do Pana, aby nadal wskazywał wszystkim współbraciom drogi braterskiej komunii między obiema kustodiami.

Fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN, przewodniczący FALC