Od 28 do 30 listopada 2022 r. profesi solemni z kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii wzięli udział w dorocznym spotkaniu poświęconym formacji ustawicznej.

Ten wymiar braterstwa i formacji, mający miejsce w domu rekolekcyjnym „Matki Bernardy” sióstr franciszkanek Maryi Wspomożycielki w mieście Cartagena de Indias (Bolivar), animował fr. Michael LASKY, delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, który zachęcił współbraci do uwrażliwienia się na promowanie zagadnień dotyczących sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia właśnie z tego względu, że są oni braćmi mniejszymi konwentualnymi.
Spotkanie stało się także okazją do braterskiej wymiany doświadczeń między braćmi z różnych wspólnot kustodii, a ponadto do odwiedzenia niektórych znanych miejsc „miasta otoczonego murami”, ikony kolumbijskiej turystyki na wybrzeżu karaibskim. Było przeżywane w radości, dialogu i braterskiej bliskości, co pozwoliło uczestnikom zacieśnić więzy duchowe.

Fr. Fabián A. MARTÍNEZ ARAQUE