W dniach 30-31 stycznia 2023 r. w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Bogocie odbyło się spotkanie ekonomów z różnych wspólnot kustodii św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii.

Celem spotkania było pogłębienie formacji i uaktualnienie norm wymaganych przez Kościół, Zakon i państwo kolumbijskie, aby odpowiednio i skutecznie zarządzać dobrami.
Centralnym tematem spotkania było przestudiowanie dokumentu Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pt. Ekonomia w służbie charyzmatu i misji, który pobudzał do refleksji nad zachętą Kościoła do przeżywania ekonomii w perspektywie ewangelicznej, pozwalającej na harmonię między żywotnością naszego charyzmatu a sensem naszej misji.

Fr. Fabián A. MARTÍNEZ ARAQUE