W dniach 10-15 października 2022 r. w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Bogocie odbyło się czwarte spotkanie braci odbywających formację początkową w kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii.

Głównym tematem spotkania było hasło: Słuchanie i synodalność w życiu konsekrowanym, rozwinięte na podstawie najważniejszych myśli zawartych w orędziu papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Całe wydarzenie było przeżywane w atmosferze braterstwa, zaś uprzywilejowane stały się wzajemne kontakty oraz modlitwa osobista i wspólnotowa, co sprzyjało poszerzeniu refleksji oraz podjęciu planów duszpasterskich i misyjnych braci mniejszych konwentualnych. Uczestnicy mieli okazję pogłębić „słuchanie” drugiego i „wsłuchiwanie się” w Boga jako elementy właściwe dla naszego sposobu życia i jako doświadczenie drogi przygotowania do przeżywania z większą świadomością procesu synodalności w Kościele.
Spotkanie łączyło przestrzenie refleksji, animowane przez członków kustodialnej komisji ds. formacji, z istotnymi doświadczeniami wspólnotowymi, jak aktywność rekreacyjna, spacery ekologiczne, zalesianie źródeł wodnych czy kontakt z wiernymi parafii św. Ludwika z Tuluzy, a zwłaszcza dzień odwiedzin rodzin i zebranie z beneficjentami duszpasterstwa społecznego.
W spotkaniu wzięli udział: trzech postulantów, pięciu nowicjuszy z nowicjatu św. Maksymiliana Kolbego w Medellín, czterech profesów czasowych, kustosz prowincjalny fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN, mistrz nowicjatu fr. Pedro Pablo BERMÚDEZ, wicerektor postulantów fr. Camilo CALLE RAMÍREZ, wicerektor profesów symplicznych fr. Alexander HERNÁNDEZ BLANCO, rektor profesów symplicznych i przewodniczący komisji formacyjnej fr. Jair del Cristo CONTRERAS LÁZARO.
Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą św., podczas której zebrano wszystkie owoce tygodnia, pozostawiając uczestnikom ważne wyzwania i zachętę do podjęcia sposobu życia braci mniejszych konwentualnych jako głębokiego doświadczenia synodalności i wzajemnej akceptacji.

Profesi sympliczni z Kolumbii