W sobotę 4 maja 2019 r. Kustodia prowincjalna św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii uroczyście celebrowała święcenia kapłańskie fr. Fabiána Alberto MARTÍNEZA ARAQUE OFMConv.

Uroczystość odbyła się w kaplicy klasztoru i domu formacyjnego (klerykat i postulat) św. Antoniego z Padwy w Bogota (Kolumbia).
Przewodniczył jej Luis Manuel ALÍ HERRERA, biskup pomocniczy Archidiecezji w Bogota. W homilii zachęcał nowego kapłana, aby nie bał się ryzykować życiem z miłości do Ewangelii, wiedząc, że Zmartwychwstały Chrystus jest zawsze z nami, zawsze nam towarzyszy.
W celebracji eucharystycznej uczestniczyli liczni bracia z klasztorów kustodii, niektórzy księża diecezjalni i zakonni, należący do różnych wspólnot bliskich życiu i pracy braci.
Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, nadal prowadzi naszego brata ścieżkami wierności i wielkodusznego oddania siebie, czyniąc z jego życia świadectwo Bożej miłości i miłosierdzia dla Kościoła i naszego Zakonu.

Z sekretariatu kustodii