W dniu 6 lutego 2021 r., we wspomnienie świętych męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i towarzyszy, kustodia prowincjalna św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii z radością świętowała profesję uroczystą fr. Camilo CALLE RAMÍREZ i fr. Leonardo José RÍOS MADERA.

Uroczystości, która odbyła się w kaplicy klasztoru św. Antoniego z Padwy w Bogocie, przewodniczył kustosz prowincjalny fr. José Andrés CASTRO FARAH. Wzięli w niej udział współbracia z domu formacyjnego i z innych wspólnot z kustodii, rodziny neoprofesów i – zważywszy na sytuację pandemiczną panującą w stolicy Kolumbii – niewielka grupa wiernych.
Z wdzięcznością przyjmujemy całkowite i definitywne oddanie się naszych współbraci, a zarazem modlimy się do Boga i Niepokalanej Dziewicy, aby ich radość i młodzieńczy entuzjazm ubogacały nasz Zakon i Kościół.

Fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN, wikariusz kustodii