Wieczorem 17 października 2019 r., zgodnie ze zwyczajem, w klasztorze św. Maksymiliana M. Kolbego w Rzymie upamiętniono założenie Rycerstwa Niepokalanej, stowarzyszenia, które osiągnęło 102 lata istnienia.

Z tej okazji aktorka Maria Pia IANNUZZI wystąpiła w monologu pt. Simone i Francesco, ukazującym krótką inscenizację życia Simone WEIL w świetle przesłania Biedaczyny z Asyżu i świadectwa św. Maksymiliana Kolbego. Przedstawienie zaprezentowane potem przez prof. Annę Ritę INNOCENZI, wykładowcę na uniwersytecie La Sapienza, i napisane przez Luigina CONGI zyskało przychylność licznie przybyłej publiczności.
Z kolei została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył fr. Raffaele DI MURO, delegat ministra generalnego ds. MI. W homilii skupił się na proroctwach św. Maksymiliana i św. Jana Pawła II na szlaku wspomnianego ruchu maryjnego.
W uroczystość wprowadził gwardian fr. Valentín REDONDO i nowo wybrana prezes międzynarodowa MI Angela MORAIS.
Był to moment wymiany myśli i refleksji o ogromnej głębi duchowej.

Fr. Raffaele DI MURO