Kapituła narodowa wyborcza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) w Korei odbyła się od 26 do 28 stycznia 2018 r. w ośrodku rekolekcyjnym Braci Mniejszych Konwentualnych w Seulu.

Obradom przewodniczył Tibor KAUSER, minister generalny FZŚ, i był obecny fr. Alfred PARAMBAKATHU OFMConv, asystent generalny ds. FZŚ. Temat kapituły brzmiał: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Mszę św. na rozpoczęcie odprawił fr. Leonard KIM OFM, przewodniczący konferencji asystentów duchowych FZŚ w Korei.
Było obecnych 87 delegatów kapitulnych z 89 upoważnionych. W pierwszym dniu kapituły Tibor KAUSER zaprezentował przedmiot obrad, a w sobotę fr. Alfred mówił o opiece duchowej w świetle aktualnej reguły i konstytucji FZŚ.
W drugim dniu kapituły fr. Marco Jincheol JEONG OFMConv, minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana Kolbego w Korei, przewodniczył Mszy św. W tym samym dniu Joseph SON został wybrany ministrem narodowym na pierwszą kadencję.
Następnego dnia rano Tibor i fr. Alfred wraz z Augustine YOON, radnym zarządu, złożyli wizytę lokalnej wspólnocie odbywającej comiesięczne spotkanie, a potem wstąpili do siedziby narodowej FZŚ. Minister prowincjalny fr. Ho MYUNG-HWAN OFM przewodniczył Mszy św. na zakończenie, podczas której nowy minister i rada narodowa zostali wprowadzeni na urząd przez Tibor KAUSER.
Po kapitule Tibor i fr. Alfred spotkali się z ustępującą i z nową radą narodową.
Cała kapituła przebiegała w duchu głębokiego braterstwa, współdzielenia się i dialogu.

Fr. Alfred PARAMBAKATHU, asystent generalny ds. FZŚ