W dniach 9-11 lipca 2021 r. odbyła się wizyta braterska i duszpasterska wspólnoty narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ), a następnie kapituła narodowa, która wybrała nową radę narodową.

Spotkania odbywały się w Medziugorju (Bośnia i Hercegowina). Odpowiedzialną za wizytę braterską była Ana FRUCK, członkini prezydium rady międzynarodowej FZŚ z Chorwacji, a za wizytę braterską fr. Alfred PARAMBAKATHU OFMConv.
Ponieważ Zakon Braci Mniejszych jest jedyną rodziną Pierwszego Zakonu obecną w Bośni i Hercegowinie, wspólnota narodowa FZŚ jest otaczana duchową opieką wyłącznie przez nich. Wspólnota narodowa jest podzielona na dwa regiony: Hercegowina z 17 wspólnotami lokalnymi i 1035 członkami oraz Bośnia z 32 wspólnotami lokalnymi i 830 członkami. Warto zauważyć, że prawie 70% powołań do Zakonu Braci Mniejszych pochodzi z grona Młodzieży Franciszkańskiej lub z rodzin FZŚ, co jest jeszcze jednym motywem dla nas wszystkich, aby pracować na rzecz FZŚ.
Kapituła wyborcza wybrała przełożoną narodową Ivana VIDOVIĆ, zaś radną międzynarodową została Božica LONČAR.

Fr. Alfred PARAMBAKATHU

FOTO:
Nowa rada narodowa z narodowymi asystentami duchowymi