W sobotę 17 lipca 2021 r., w kościele parafialnym Świętej Trójcy w Rydze, stolicy Łotwy, odbyła się kapituła narodowa wyborcza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) na Łotwie.

FZŚ na Łotwie jest nowo powstającą wspólnotą i liczy zaledwie 72 członków, którzy mieszkają w dwóch lokalnych społecznościach. Opiekę duchową zapewniają bracia mniejsi kapucyni. Podczas pierwszej sesji kapituły sprawozdania przedstawili: przełożona narodowa, ekonom oraz opiekun duchowy. Na kolejnej sesji Attilio GALIMBERTI, delegat ministra generalnego FZŚ, mówił o odpowiedzialności społecznej FZŚ w świetle Laudato si’, a następnie fr. Alfred PARAMBAKATHU OFMConv w swoim wystąpieniu nawiązał do konieczności zachowania pokoju i jedności wśród członków FZŚ w świetle Listu do ministra św. Franciszka z Asyżu.
Sesji wyborczej kapituły przewodniczył Attilio GALIMBERTI, któremu towarzyszył duchowy asystent generalny fr. Alfred PARAMBAKATHU. Przełożoną narodową została ponownie wybrana Gundega Zake CIMZA, a wiceprzełożoną narodową Agnes IRBE.

Fr. Alfred PARAMBAKATHU