W sobotę 13 kwietnia 2024 r. odbyło się poświęcenie kościoła parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Oziorsku w obwodzie królewieckim w Rosji, obsługiwanego przez braci mniejszych konwentualnych z klasztoru w Czerniachowsku.

W 1993 r., na zaproszenie bp. Tadeusza KONDRUSIEWICZA, franciszkanie z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk) przybyli do Czerniachowska w obwodzie królewieckim, gdzie podjęli regularną pracę duszpasterską. Od lipca 1995 r. zaczęli dojeżdżać także do oddalonego o 30 km Oziorska, by sprawować Eucharystię i prowadzić katechizację. Na początku Msze były celebrowane w domach parafian, a od 2000 r. w domu wspólnoty polskiej. Stan ten trwał 22 lata, aż do odzyskania przez parafian kościoła w Oziorsku w 2022 r. W świątyni przeprowadzono gruntowny remont, albowiem przez lata znajdował się w niej bar.
Uroczystości poświęcenia odnowionego kościoła przewodniczył bp Nikolay DUBININ OFMConv, biskup pomocniczy archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Radość parafian dzielili kustosz rosyjskiej kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu fr. Dariusz HARASIMOWICZ, duchowni, zakonnicy i wierni z dekanatu. U bram świątyni proboszcz parafii fr. Stanisław WÓJTOWICZ wspomniał długą drogę do odzyskania zabytkowego budynku kościelnego, który przed łaty należał do wspólnoty katolickiej i który dziś przywrócono do sprawowania służby Bożej.
Podczas Mszy św. biskup dokonał tzw. „mniejszego obrzędu konsekracji”: odczytał specjalną modlitwę, pokropił wodą święconą ściany świątyni i lud Boży, uroczyście wręczył lekcjonarz do głoszenia słowa Bożego, a także okadził ołtarz, świątynię i zgromadzonych wiernych. Po homilii, wygłoszonej przez biskupa, proboszcz zapalił świece ołtarzowe. Świątynię wypełniło światło, zapach kadzidła i radosne głosy modlących się. Na zakończenie liturgii Najświętszą Eucharystię uroczyście złożono w tabernakulum.

Fr. Dariusz HARASIMOWICZ, kustosz generalny