Dla teraźniejszości, która ma przyszłość. Spotkać się z „otwartym sercem” – tak brzmiało hasło zgromadzenia braterskiego prowincji włoskiej Niepokalanego Poczęcia, odbywającego się w dniach 15-16 kwietnia 2024 r. w centrum Kolbego w Carini koło Palermo na Sycylii, zwołanego przez ministra prowincjalnego fr. Gaspare LA BARBERA.

Obecni byli prawie wszyscy zakonnicy z klasztorów z Kalabrii i Sycylii, a także ci, którzy przebywają w innych klasztorach Zakonu. To braterskie spotkanie było pierwszym krokiem, który ma doprowadzić prowincję do pierwszej kapituły prowincjalnej zwyczajnej po połączeniu kustodii kalabryjskiej i prowincji sycylijskiej.
Zgromadzenie rozpoczęło się w poniedziałek 15 kwietnia i obejmowało chwile refleksji duchowej, modlitwy i celebracji liturgicznej, pracy w grupach i umacniania braterstwa.
Część duchową poprowadził fr. Ugo SARTORIO, który przedstawił swoje interesujące refleksje za pośrednictwem łącza wideo z klasztoru w Padwie-Arcella. Z uczestnikami połączył się także fr. Emil KUMKA, wyznaczony przez ministra generalnego do przeprowadzenia wizytacji kanonicznej w związku z przyszłoroczną kapitułą.
Fr. Ugo SARTORIO zaczął swoje rozważania od podwójnie wymownego obrazu „otwartego serca”, wskazując, jak najlepiej przeżyć dni zgromadzenia i całość przygotowań do kapituły prowincjalnej, ale także delikatność chwili i ryzyko związane z przebyciem całej drogi, podobnie jak jest w przypadku zabiegu medycznego na „otwartym sercu”, wymagającego starannego zaplanowania w celu uniknięcia komplikacji.
Plac budowy, otwierający się wraz ze zgromadzeniem, jeśli kiedykolwiek zostanie zamknięty, to właśnie budową nowego „mostu”, który pomoże nam przeprawić się przez niepewne i wzburzone morze teraźniejszości, czerpiąc z przeszłości, aby dotrzeć do brzegu przyszłości. Dzieło to wymaga wspólnego zaangażowania, modlitwy, kreatywności, nadziei, wiary itp.
Mówca podzielił się wieloma spostrzeżeniami, które znajdują swoje źródło w nauczaniu papieża Franciszka, zwłaszcza w Evangelii gaudium. Cztery kluczowe punkty tej adhortacji apostolskiej to: czas przewyższa przestrzeń; rzeczywistość przewyższa idee; jedność przeważa nad konfliktem; całość przewyższa część.
Warsztaty grupowe były okazją do rozpoczęcia procesu budowania przyszłości lub, jak zasugerował fr. Ugo SARTORIO, „myślenia o przyszłości, a nie poddawania się przyszłości”, starając się być wspólnie protagonistami.
Wszyscy bracia byli bardzo zadowoleni, że mogli przeżyć ten czas refleksji i braterskich relacji oraz wejść na drogę wiodącą nie do ścierpienia przyszłości, ale do przyjęcia natchnień Ducha Świętego, do bycia budowniczymi przyszłości poprzez procesy rodzące zaufanie i nadzieję. Pan wzywa nas do bycia protagonistami z Nim w teraźniejszości i jesteśmy pewni, że pierwsze kroki postawione w tej „nocy” naszych czasów wkrótce doprowadzą do przebłysku jutrzenki „nowego dnia”, który uczyni Pan.

Fr. Rosario TERRANOVA, sekretarz prowincji