Narodowa wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) w Korei jest jedną z największych wspólnot Zakonu.

13 642 członków należy do 140 lokalnych wspólnot podzielonych na 14 regionalnych fraterni; wspólnoty lokalne liczą od 40 do 100 członków. W stolicy kraju, Seulu, istnieją 3 regionalne wspólnoty, które rotacyjnie oferują gorący posiłek dla ubogich (około 200 posiłków dziennie) przez 5 dni w tygodniu; aby pomóc przezwyciężyć poczucie wstydu, ubodzy mogą zapłacić jednego centa za posiłek.
Koreańska wspólnota narodowa FZŚ zwołała 19. kapitułę narodową w dniach 26-28 stycznia 2024 r. we franciszkańskim ośrodku rekolekcyjnym w Seulu. Przełożony narodowy, po przedstawieniu delegatów i gości, pozdrowił wszystkich obecnych i odmówił modlitwę na otwarcie obrad. Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył kustosz prowincjalny fr. Stephano KIM OFMCap. Następnie zostały przedłożone różne sprawozdania, a potem konferencję wygłosiła Dina SHABALINA, delegatka ministra generalnego FZŚ Tibora KAUSERA i przewodnicząca kapituły.
Drugi dzień rozpoczął się Mszą św. o godz. 6.30, a o godz. 9 wznowiono prace kapitulne. Fr. Ștefan ACATRINEI OFMConv, reprezentujący konferencję generalnych asystentów duchowych, omówił temat Życie ewangeliczne: zacznijmy od nowa. Na popołudniowej sesji Sung-Kun HONG został ponownie wybrany przełożonym narodowym na drugą kadencję, zaś Soon Chun Maria KANG została powołana na radną międzynarodową. Dzień zakończył się pięknym wieczorem braterskim.
Prace kapitulne były prowadzone również trzeciego dnia, i to w spokojnej i braterskiej atmosferze, a zakończyły się zaprzysiężeniem nowej rady narodowej, co miało miejsce podczas Mszy św. pod przewodnictwem ministra prowincjalnego fr. Marco Jin Chol JEONG OFMConv.
Była to naprawdę dobrze przygotowana i przeprowadzona kapituła, w której uczestniczyło 80 członków i 7 obserwatorów.

Fr. Ștefan ACATRINEI