W czwartym tygodniu wielkanocnym, w dniach 9-11 maja 2022 r., w prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej odbyła się kapituła nadzwyczajna, podczas której zatwierdzono nowe Statuty prowincjalne.

Kapituła miała miejsce w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Seulu, a zwołał ją i obradom przewodniczył minister prowincjalny fr. Marco Jin Chol JEONG. Wzięło w niej udział 19 braci, w tym asystent generalny FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals) fr. Benedetto Seung-jae BAEK.
Od 9 do 11 maja bracia spotykali się w auli kapitulnej, aby zatwierdzić poprawione Statuty prowincjalne, omawiając i głosując nad każdym poszczególnym paragrafem.
Po zatwierdzeniu Statutów prowincjalnych, 11 maja po południu, ojcowie kapitulni dyskutowali i głosowali nad kilkoma ważnymi sprawami dla jurysdykcji.
Kapituła okazała się momentem łaski, ponieważ bracia mieli czas na przestudiowanie i zapoznanie się z nowymi Statutami prowincjalnymi. Ich znaczący wkład i otwartość na ducha braterstwa sprawiły, że kapituła okazała się bardzo owocna.

Fr. Bonaventura Kyuhee HAN, sekretarz prowincji