Sześciodniowe spotkanie poświęcone formacji ustawicznej dla braci z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej odbyło się w dniach 20-25 listopada 2023 r. w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Seulu.

Temat przewodni brzmiał: Osiemsetlecie potwierdzenia Reguły i Boże Narodzenie w Greccio.
Pierwszego dnia prelegent, którym był ks. Giuseppe (Nam Il) PAEK, doktor teologii życia konsekrowanego, należący do zgromadzenia Clerical Congregation of the Blessed Korean Martyrs, wyjaśnił znaczenie określenia „naśladowanie Chrystusa” w Regule niezatwierdzonej.
Drugiego dnia kolejny prelegent, fr. Bonaventura (Kyuhee) HAN, przedstawił etapy redagowania tekstu Reguły zatwierdzonej.
Od trzeciego do ostatniego dnia prelegenci: fr. Giuseppe (Myoung-jin) PARK, fr. Mattia (Moon-ki) CHOI i fr. Bonaventura (Kyuhee) HAN, zaprezentowali koreańskie tłumaczenie książki fr. Pietro MARANESI OFMCap pt. Marzenie Franciszka. Historyczno-tematyczna reinterpretacja Reguły braci mniejszych w poszukiwaniu jej aktualności.
Po południu 24 listopada fr. Francesco (Jihyung) YOON przybliżył historyczne i duchowe tło Bożego Narodzenia w Greccio.
Współbracia z prowincji koreańskiej zastanawiali się nad następującymi pytaniami: Czy Reguła jest nadal aktualna? Jeśli jest aktualna, to dlaczego i w jaki sposób? W ramach prowadzonych rozważań i medytacji był również czas na refleksję nad codziennym życiem braci.

Fr. Bonaventura Kyuhee HAN, sekretarz prowincji