W środę 24 lutego 2021 r., w kaplicy klasztoru św. Piotra w Ganghwa (Korea Południowa), została odprawiona Msza św. z okazji posłania nowego misjonarza na misje do Burkina Faso.

Liturgii przewodniczył fr. Marco Jin Chol JEONG, minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej, który posłał fr. Peter Jae-hee SHIN do współpracy z misjonarzami w Burkina Faso.
W homilii minister prowincjalny stwierdził, że powinniśmy mieć nadzieję i modlić się za fr. Peter, aby dobrze wypełniał swoje zobowiązania misyjne, zgodnie z nauczaniem naszego ojca św. Franciszka, który był pełen entuzjazmu dla misji.
Fr. Peter (35 lat) wstąpił do Zakonu w 2011 r. Śluby czasowe złożył 28 czerwca 2014 r., a wieczyste 9 lutego 2018 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 grudnia 2019 r. Posługiwał jako wikariusz parafii w Incheon.
„Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże! Niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą! Niech zwróci oblicze swoje ku tobie i niech cię obdarzy pokojem!” Amen.

Fr. Bonaventura Kyuhee HAN, sekretarz prowincji