Dnia 10 lutego 2022 r. fr. Maria Francesco Hwan-seok SEONG z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej złożył profesję sympliczną w klasztorze św. Franciszka z Asyżu (kuria prowincjalna) w Seulu.

Prowincja koreańska włączyła się w to ważne wydarzenie poprzez uroczystą koncelebrę eucharystyczną przeżywaną w duchu prawdziwej radości i braterstwa.
Na chrzcie nasz współbrat otrzymał imię Gioachim Hwan-seok, ale przy okazji profesji zakonnej postanowił zmienić imię na Maria Francesco Hwan-seok.
Mszy św. z obrzędem profesji przewodniczył minister prowincjalny fr. Marco Jin Chol JEONG. W homilii podkreślił, że życie franciszkańskie polega na dawaniu świadectwa Ewangelii zgodnie z charyzmatem naszego ojca św. Franciszka.
W uroczystości wzięli udział współbracia z prowincji i rodzina neoprofesa. Ze względu na pandemię niewielu wiernych mogło uczestniczyć w liturgii. Niemniej jednak całość była transmitowana i nagrywana na Youtube (https://youtu.be/pfIjcxhEjKM).
Dziękujemy Panu za ten wielki dar i módlmy się, aby fr. Maria Francesco Hwan-seok mógł stał się prawdziwym synem św. Franciszka z Asyżu.

Fr. Bonaventura Kyuhee HAN, sekretarz prowincji