W październiku i listopadzie 2021 r. odbyło się w kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach kilka ważnych wydarzeń.

Święcenia diakonatu
26 października 2021 r., we wspomnienie bł. Bonawentury z Potenzy, współpatrona kustodii, fr. Giovanni Christopher BAPTISTA otrzymał święcenia diakonatu z rąk bp. Jesse E. MERCADO, ordynariusza diecezji Parañaque na Filipinach. Uroczystość miała miejsce w seminarium św. Maksymiliana M. Kolbego w Parañaque. W liturgii uczestniczyli postulanci, nowicjusze, współbracia z różnych wspólnot kustodii, rodzina neodiakona, zakonnicy i zakonnice. W homilii biskup rozwinął hasło wybrane na święcenia: In omnibus amare et servire Dominum (We wszystkim kochać i służyć Panu). Po południu nowy diakon poświęcił niedawno wybudowaną altankę „Ave Maria”, znajdującą się w pobliżu groty Matki Bożej z Lourdes na terenie klasztoru.

Modlitwy za zmarłych
W dniach 1-2 listopada 2021 r. zakonnicy, nowicjusze i postulanci wraz ze swoimi wychowawcami zgromadzili się w domu formacyjnym św. Józefa w Tagatay City na modlitwie za zmarłych. W kościele zostały odprawione Msze św. w intencji zmarłych braci, przyjaciół, krewnych i dobroczyńców. Ponadto współbracia odmówili różaniec przy grobowcu kustodialnym, gdzie jest pochowany fr. Pietro (Vincenzo) M. D’ANDRIA, jeden z pierwszych misjonarzy Zakonu na Filipinach. Modlitwy ofiarowano także za rodziny czterech zakonników, którzy zmarli w październiku z różnych przyczyn.

Śluby wieczyste
29 listopada 2021 r. fr. Odorico (Michele) LAORENO złożył śluby wieczyste na ręce kustosza prowincjalnego fr. Francis Victor MATEO. Uroczystość odbyła się w kościele św. Maksymiliana M. Kolbego w Novaliches-Quezon City. W obrzędzie profesji wzięli udział współbracia zakonni, młodzież odbywająca formację i zaproszeni goście.

Kustodialne biuro ds. komunikacji
Fot. fr. Raniel Tristan P. ASILO