Rząd Filipin złagodził już przepisy dotyczące lockdown w wielu miastach w całym kraju i nasi współbracia powoli wracają do swoich normalnych zajęć. Oto kilka ostatnich wydarzeń w kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy:

Warsztaty o duchowości zarządzania
W dniach 29-30 listopada 2020 r. klasztor św. Antoniego z Padwy w Samar, znany jako „maryjne centrum ekologiczne kustodii”, zorganizował warsztaty poświęcone duchowości zarządzania, które prowadził bp Crispin Barrete VARQUEZ, ordynariusz diecezji Borongan. Wspomagały go dwie siostry ze wspólnoty „Living the Gospel”.
W warsztatach wzięło udział około 20 osób. Wśród nich byli trzej bracia z klasztoru, trzy siostry franciszkanki Świętych Serc Jezusa i Maryi, kilku członków dwóch miejscowych grup Rycerstwa Niepokalanej, kilku rolników zaangażowanych w projekt kustodialny oraz kilku członków organizacji pozarządowych. Po dwóch dniach uczestnicy nauczyli się, jak zbierać olej z orzechów kokosowych i wytwarzać inne produkty z kokosów: od octu organicznego po surowiec do produkcji perfum.

Spotkanie formacyjne dla braci zakonnych
W dniach 1-3 grudnia 2020 r. ośmiu braci zakonnych z kustodii zebrało się w ośrodku rekolekcyjnym św. Józefa w Tagaytay City na serii konferencji formacyjnych połączonych z dyskusjami. Było to drugie w tym roku spotkanie dla braci zakonnych niebędących kapłanami.
W pierwszym dniu odbyła się konferencja poświęcona „tożsamości braci zakonnych i ich misji we wspólnocie i w Kościele”. Mówcą był br. Rey GATDULA, zakonnik ze zgromadzenia redemptorystów i mistrz postulatu w swojej rodzinie zakonnej.
Drugi dzień był poświęcony na osobistą refleksję i dyskusję. Rano fr. Miguel SUMAGAYSAY postawił uczestnikom pięć pytań do rozważenia. Po południu posłużyły one do grupowej dyskusji i podzielenia się własnymi przemyśleniami.
Z kolei ostatni dzień przeznaczono na ocenę i weryfikację celów wyznaczonych podczas poprzedniego spotkania (6-8 października 2020 r.). Jedną z podjętych wtedy decyzji było zorganizowanie dorocznego spotkania braci zakonnych z kustodii.

Doroczne spotkanie współbraci z kustodii
W dniu 12 grudnia 2020 r., w święto Matki Bożej z Guadalupe, drugorzędnej Patronki Filipin, odbyło się doroczne spotkanie współbraci w kościele św. Augustyna w Paranaque City. Mszy św. na rozpoczęcie przewodniczył kustosz prowincjalny fr. Francesco Victor MATEO. Następnie konferencję na temat „ochrony dzieci i bezradnych osób dorosłych” poprowadzili fr. Daniel SUGATAN, fr. Linus BACAYAN Jr. i fr. Gerardo LOFRANCO. Dyskusja miała na celu stworzenie okazji do sformułowania i wyrażenia opinii na temat pięciodniowego seminarium, w którym uczestniczyli wymienieni zakonnicy. Seminarium zostało zorganizowane przez konferencję wyższych przełożonych zakonnych z Filipin (AMRSP) na temat listu apostolskiego papieża Franciszka Vos estis lux mundi. Niektórzy bracia filipińscy, posługujący w innych jurysdykcjach Zakonu, mogli uczestniczyć w spotkaniu wirtualnie za pośrednictwem transmisji na żywo.

Kustodialne biuro ds. komunikacji