20 grudnia 2018 roku, w Prowincji św. Maksymiliana M. KOLBEGO w Korei Południowej odbyła się uroczystość, podczas której udzielono święceń diakonatu i prezbiteratu.

Ceremonia odbyła się w parafii pw. św. Klary z Asyżu w Kalsan, w diecezji Incheon.
Święcenia kapłańskie z rąk Giovanniego Battisty Shin-chul JUNG, biskupa Incheon, przyjął fr. Macario Soon-hyun GO (wraz z dwoma diakonami spoza naszego zakonu).
Na diakonów zostali wyświęceni fr. Angelo Min-seok KIM i fr. Pietro Jae-hee SHIN.
W uroczystości uczestniczyli współbracia z innych wspólnot prowincjalnych, niektórzy kapłani diecezjalni i zakonni, współpracujący z franciszkanami na różnych płaszczyznach.
Niech Najwyższy i dobry Pana nadal prowadzi tych trzech franciszkańskich zakonników po drogach wierności i hojnego oddania się; niech uczyni z ich życia świadectwo miłości i miłosierdzia Bożego, dla dobra Kościoła i całego naszego Zakonu.

Fr. Bonaventura Kyuhee HAN, sekretarz prowincji