Federacja FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) – po kursach ekonomicznych dla ministrów, kustoszów i ekonomów prowincjalnych i kustodialnych zorganizowanych w maju 2022 i 2023 r. przy współudziale prokuratorii generalnej Zakonu – wyznaczyła sobie kolejne ambitne spotkanie na specyficzny temat: Stabilność instytucji zakonnych (Seraphicum, 26-29 czerwca 2023 r.).

Chodziło o uwypuklenie wymiaru formacyjnego, do czego doszło się po roku wspólnego rozeznawania, podjętego przez niektórych świeckich współpracowników związanych z naszymi instytucjami. Jak utrzymywać nasze życie, nasze dzieła w obliczu coraz bardziej niepokojącego spadku dochodów i rosnących problemów z zarządzaniem? Czy możliwe jest wspólne połączenie sił federacji i zorganizowanie pozyskiwania funduszy, co mogłoby sprawić, że będziemy wzrastać jako bracia, pomagać naszym dziełom i zachowywać stabilność? Jak to zrobić, od czego zacząć?
Z pomocą kilku kompetentnych osób, jak Andrea ROMBOLI i Marco GRANZIERO, uczniów wielkiego ekonomisty Stefano ZAMAGNI (profesora kilku uniwersytetów, przewodniczącego Papieskiej Akademii Nauk Społecznych), zakonnicy i świeccy ze wszystkich jurysdykcji federacji udali się do szkoły pozyskiwania funduszy i stabilności ekonomicznej. W sumie było 30 uczestników, a wśród nich prawie wszyscy to ministrowie, ekonomowie i świeccy współpracownicy w dziedzinie ekonomii jako zaufani doradcy. Zaproponowano prawdziwą metodę alfabetyzacji, zbudowanie podstawowej gramatyki, wychodząc od naszej tożsamości franciszkańskiej i od naszej misji ewangelizacyjnej i charytatywnej (co technicznie nazywa się „kapitałem ludzkim, duchowym i relacyjnym”). Wśród nowych, często anglojęzycznych terminów, badano takie rzeczywistości, jak dar-darowizna-darmowość, centralne miejsce autentycznych relacji i komunikacji, zarządzanie zasobami, budżet i oddziaływanie społeczne.
Wśród autorytatywnych głosów prelegentów i konsultantów wyróżniała się przekonująca lectio magistralis prof. Stefano ZAMAGNI, a także interesująca teza dotycząca „kapitału duchowego”, sformułowana przez kamedulskiego mnicha Dom Natale BRESCIANINI. Jak powtórzył prof. ZAMAGNI, są to tematy, które nie mogą nas nie dotknąć, ponieważ solidarna i zrównoważona ekonomia „narodziła się wraz ze św. Franciszkiem z Asyżu, wraz z wami, franciszkanami”.
Kolejne etapy tej drogi (kurs w Seraphicum jest tylko pierwszym krokiem) obejmują utworzenie małej grupy (zakonnicy i świeccy), która w synergii ze świeckimi animatorami zapewni dokładną analizę rzeczywistości i potrzeb każdej jurysdykcji FIMP w świetle projektu pozyskiwania funduszy. Tymczasem został zrobiony pierwszy znaczący krok w kierunku bycia razem jako jurysdykcje FIMP i w kierunku współpracy ze świeckimi, którzy podzielają nasze franciszkańskie wartości i kompetentnie towarzyszą naszemu apostolatowi.

Fr. Giovanni VOLTAN