Dnia 19 października 2019 r. w siedzibie parafii św. Antoniego z Padwy w mieście Belén (Kostaryka) Rycerstwo Niepokalanej (MI) odbyło swoje pierwsze zgromadzenie narodowe.

Jednym z głównych celów tego zgromadzenia było wybranie prezesa i rady prezydialnej MI w Kostaryce, a ponadto ustanowienie podziału na regiony, aby lepiej służyć tym, którzy należą do stowarzyszenia.
Po modlitwie różańcowej wysłuchano dwóch konferencji: pierwszą na temat „Kim jest św. Maksymilian Kolbe i czym jest MI?” podjął Víctor M. VALVERDE VÁSQUEZ, zaś drugą o „Statutach generalnych MI” wygłosiła Norma Magdalena SÁNCHEZ GONZÁLEZ, radna międzynarodowa. Z kolei fr. José Noé GASPARIANO PRIETO, asystent narodowy MI w Meksyku, mówił o niektórych aspektach organizacyjnych stowarzyszenia.
Po sondażu dotyczącym potencjalnych kandydatów radna międzynarodowa zaproponowała Víctora M. VALVERDE VÁSQUEZ na stanowisko prezesa, Alexandra RODRÍGUEZ RAMÍREZ na wiceprzewodniczącego, Grettel M. VALVERDE VÁSQUEZ na sekretarkę i Marianellę MOYA ZÚÑIGA na ekonomkę. Wszyscy zostali wybrani jednogłośnie.
Z kolei określono następujące regiony: Alajuela, Palmares, San Ramón i Heredia.
Zgromadzenie zakończyło się Mszą św., której przewodniczył fr. Jorge Arturo DOBLES ULLOA, kustosz kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej, a animował fr. Oliver Grevin SIERRA RIVERA. Wśród koncelebransów był asystent regionalny MI w Mieście Meksyk fr. Cornelio MORÁN RÍOS oraz miejscowy proboszcz ks. Horacio Alberto ARIAS SALAS. Podczas liturgii pięciu rycerzy złożyło akt poświęcenia się Niepokalanej.
W czasie trwania obrad oraz w chwilach modlitwy obecność św. Maksymiliana M. Kolbego w relikwii przywiezionej z siedziby narodowej MI w Meksyku towarzyszyła pracom i decyzjom podjętym przez rycerzy.

Norma Magdalena SÁNCHEZ GONZÁLEZ, radna międzynarodowa MI