Rycerstwo Niepokalanej (MI) chce prowadzić skuteczne działania na rzecz jedności i wzajemnej wymiany darów. Z tego względu, odwołując się do stuletniej historii, międzynarodowe MI rozpoczyna konkretny projekt współpracy na kontynencie amerykańskim, zmierzający do połączenia wysiłków braci mniejszych konwentualnych, misjonarzy Niepokalanej i wiernych świeckich.

Ważnym dniem był 22 września 2020 r., gdyż wtedy odbyło się spotkanie online, które zgromadziło kilka krajów hiszpańskojęzycznych: Argentynę, Boliwię, Kolumbię, Kostarykę, Ekwador, Meksyk, Paragwaj i Hiszpanię.
Według prezes MI Angeli MORAIS, celem jest to, aby Rycerstwo mogło rozpoznać siebie i coraz bardziej rozwijać się jako rodzina. „Jesteśmy stuletnią instytucją i jednym ze sposobów, w jaki musimy pomóc w osiągnięciu tego celu, jest spotkanie kontynentalne, dążenie do jedności poprzez język, kulturę, tradycje religijne; nawet jeśli są one trochę inne, szukamy tej samej drogi” – stwierdziła.
Na tym pierwszym „historycznym” spotkaniu – biorąc pod uwagę, że od wielu lat MI stale się rozwija – nakreślono plany pogłębienia więzi i lepszej wymiany informacji w kręgach MI w krajach hiszpańskojęzycznych.
„Ten moment jest naprawdę bardzo ważny, bo stanowi początek trudnego odcinka drogi. Będzie to z pewnością dobry przykład i dobra propozycja dla innych kontynentów” – powiedziała prezes MI.
Rycerstwo Niepokalanej zawsze potrafiło zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami i zawsze zawierzało się opiece i wstawiennictwu Niepokalanej. W tym kontekście zaproponowano założenie pisma ku uczczeniu św. Maksymiliana M. Kolbego i przybliżającego jego duchowość. I tak 16 października ukaże się internetowe wydanie czasopisma „Rycerz Niepokalanej” w języku hiszpańskim.
Fr. Carlos TROVARELLI, minister generalny Zakonu i asystent międzynarodowy MI, udzielił błogosławieństwa uczestnikom spotkania i podziękował za wniesiony wkład, zachęcając wszystkich do odważnego podążania drogą współpracy.
Prezes MI zakończyła spotkanie motywującą zachętą: „Kontynuujmy w ten sposób, kontynuujmy”.

Angela MORAIS, prezes międzynarodowy MI