Od 21 do 25 października 2019 r. w klasztorze Wniebowzięcia NMP w Alajuela (Kostaryka) po raz drugi odbyły się warsztaty dla wychowawców z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej.

W kursie, prowadzonym przez ks. Alexander SALAS, specjalistę w dziedzinie pedagogiki i zagadnień formacyjnych, uczestniczyło 9 braci (wychowawcy, członkowie komisji ds. formacji i promotorzy powołań).
Spotkaniu przyświecało hasło: „Patrząc na siebie”, albowiem jego celem było pogłębienie życia wewnętrznego wychowawców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dynamikę burn out (wypalenie zawodowe) i na sposoby jego uniknięcia. Uczestnicy szukali odpowiednich narzędzi, aby wychowawcy oraz zakonnicy, którzy pełnią posługę towarzyszenia innym na drodze powołania, poznali swoje słabości, swoje mocne strony, własne zwyczaje i doświadczenie życiowe w celu zrozumienia siebie samych i codziennych wyzwań wynikających z podejmowanej służby.
Pogłębiono też temat mediów społecznościowych i ogólnie Internetu, aby rozumieć, jak korzystać z tych środków nie odrzucając ich, a jednocześnie być ostrożnym wobec ukrytych zagrożeń, jakie wiążą się z ich używaniem. Ponieważ większość kandydatów do życia konsekrowanego, którzy zgłaszają się do nas, dorastała w znajomości i korzystaniu z tych technologii, poruszana kwestia okazuje się szczególnie istotna.
Na zakończenie fr. Antonio Enrique SANDOVAL POVEDA poprowadził dzień skupienia na temat różnych rodzajów nadużyć wobec nieletnich i osób bezradnych, wykorzystywanych przez księży i zakonników. Zostały przypomniane procedury zapobiegania i ochrony, a także zastanawiano się nad dostępem do konkretnych narzędzi i wiedzy niezbędnych do towarzyszenia osobom, które padły ofiarą tych tragicznych doświadczeń.

Fr. Pablo Alonso CARVAJAL ESPINOZA