W dniach 2-27 marca 2020 r. bracia profesi czasowi należący do FALC (Federación América Latina Conventuales) spotkali się w klasztorze NMP Wniebowziętej w Alajuela (Kostaryka), aby odbyć drugi nowicjat przed złożeniem ślubów wieczystych.

Wzięło w nim udział czterech współbraci z różnych krajów: fr. Ramiro MEZA (Boliwia), fr. Alan Adolfo VILELA LÓPEZ (Peru), fr. Miguel Argelio BUSTILLOS PADILLA (Honduras) i fr. Carlos Alberto CATZIN JUÁREZ (Meksyk). Miesięczny okres formacji odbył się pod kierunkiem kustosza kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej fr. Jorge Arturo DOBLES ULLOA i sekretarza kustodii fr. Marco Vinicio UMAÑA JUÁREZ.
W ramach wykładów omówiono różne istotne zagadnienia, jak duchowa odnowa życia i doświadczenie chrześcijańsko-franciszkańskie. Warto też odnotować próbę pogłębienia duchowości franciszkańskiej oraz doświadczenie „życia w pustelni”. Oba te wymiary pomogły współbraciom lepiej poznać i na nowo utożsamić się z charyzmatem franciszkańskim. Ostatnia część spotkania poświęcona była studium i refleksji nad radami ewangelicznymi.
Chociaż wykłady stanowiły podstawę spotkania, należy podkreślić, że równie ważne były chwile dzielenia się własnym doświadczeniem, wspólne modlitwy czy zwiedzanie miasta. Wszystkie te elementy z pewnością sprawią, że drugi nowicjat pomoże uczestnikom złożyć profesję wieczystą w sposób bardziej świadomy i wolny.

Fr. Carlos Alberto CATZIN JUÁREZ