W Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie odbyło się dwudniowe sympozjum zorganizowane przez cztery konferencje życia konsekrowanego w Polsce (9-10 października 2018 roku).

Sympozjum osób konsekrowanych w Polsce jest orgaznizowane raz na trzy lata przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Konferencję Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych i Krajową Konferencję Instytutów Świeckich.
Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii”.
Gościem specjalnym był sekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego abp José Rodríguez CARBALLO OFM z Watykanu, który przybliżył uczestnikom konferencji dokument Kongregacji „Młode wino, nowe bukłaki”. Mówił o swoich obawach, że instytuty zakonne choć mają fantastyczne „wino”, to jednak bukłaki, w których je noszą nie pociągają swoim wyglądem, nie manifestują swojego piękna. Tłumaczył na przykładach, że jedne struktury trzeba utrzymać, inne z kolei odnowić, wymyśleć na nowo, a jeszcze inne – porzucić.
W sympozjum brał udział Jacek KICIŃSKI, przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. Klaretyn, a obecnie biskup pomocniczy we Wrocławiu przekonywał, że pasją osób konsekrowanych powinna być Ewangelia i ewangelizacja, bo tylko wtedy „mogą one płonąć i zapalać innych”. Zachęcał, aby żyć miłością Boga i być znakiem miłosnej obecności Boga w świecie.
Ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward DAJCZAK przykładami z życia dowodził, że oprócz treści ogromną rolę w ewangelizacji odgrywa forma przekazu. Przekonywał, że jedynie osobiste spotkanie z Bogiem, głęboka z Nim relacja pozwala innym pomagać, bo „Ewangelia jest przesłaniem czynu, a nie teorii”. Zachęcał osoby konsekrowane, aby słuchać i rozumieć ludzi, odczytywać świat, aby nie być więźniami systemów, aby dzielić się Ewangelią, bo tylko wtedy się w niej wzrasta, aby Słowo Boże zamieniać w życie, aby wyjść na ulicę i dać się wybrudzić. Publicznie podziękował za obecność w swojej diecezji zakonów klauzurowych, bo jak zauważył, wszystkie wielkie działania ewangelizacyjne są zawsze prowadzone w ten sposób, że inni w tym czasie modlą się na kolanach.
S. Małgorzata BORKOWSKA OSB, autorka wielu książek, żyjąca na co dzień za klauzurą, w swoim wystąpieniu podkreślała, że pasja dla Ewangelii „to musi być coś o wiele głębszego niż łzy wzruszenia przy zapalonej świeczce”, bo jak twierdzi, „uczuciowa pobożność ma tendencję do zasłaniania nam Boga samego (…), a tym samym utrzymuje w centrum swojej uwagi siebie i swoje uczucia, nad nimi pracuje, niemalże modli się do nich”.
Dwaj młodzi dominikanie – o. Szymon POPŁAWSKI i o. Krzysztof PAŁYS mówili o tym, kiedy wspólnota klasztorna może być miejscem terapeutycznym, a kiedy nie.
Przed uczestnikami sympozjum wystąpiły cztery młode osoby konsekrowane, które reprezentowały wszystkie konferencje. Mimo krótkiego „stażu” zakonnego już doświadczyły, że ludzie ich potrzebują, ale chcą ich widzieć prawdziwymi, żyjącymi tak, jak deklarują w słowach.
Wśród poruszanych tematów były też media za klauzurą. Pallotyn ks. dr hab. Krzysztof MARCYŃSKI (UKSW) przestrzegał przed uzależnieniem od internetu, które odbywa się kosztem obowiązków i czasu dla Boga.
Z kolei dr hab. Monika PRZYBYSZ (UKSW) podpowiadała, jak ustrzec się przed uzależnieniem od smartfonów. Wskazała też sześć ważnych funkcji w korzystaniu z internetu: informacja, edukacja, promocja, ewangelizacja, formacja, wspólnota. Podkreśliła, że spotkanie z ludźmi w internecie powinno prowadzić do spotkania z nimi w świecie realnym.
Po oficjalnym zakończeniu sympozjum wyżsi przełożeni spotkali się jeszcze w ramach swoich konferencji, aby omówić bieżące sprawy bezpośrednio ich dotyczące, związane chociażby z nową rzeczywistością po wejściu w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Kolejne spotkanie odbędzie się 14-15 maja 2019 r. Jego tematem będzie „Język Kościoła”.

Fr. Jan M. SZEWEK, rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów / red.