W sobotę 7 października 2023 r. odbyły się obchody święta prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).

W tym roku uroczystość została zorganizowana w klasztorze św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie, gdzie franciszkanie świętują 30-lecie swojej obecności przy kościele parafialnym Świętej Trójcy. Stąd bracia udali się do słynnego XIV-wiecznego zamku kapituły pomezańskiej, gdzie w sali konferencyjnej zostali oficjalnie przywitani przez gwardiana fr. Tomasza RYŁKO, a następnie wysłuchali konferencji fr. Roberta WOŁYŃCA na temat historii obecności franciszkanów w Kwidzynie w latach 1945-2005.
Centralnym punktem obchodów była Msza św. sprawowana w południe w katedrze św. Jana Ewangelisty. Miejsce celebracji nie zostało wybrane w sposób przypadkowy, ponieważ właśnie ta świątynia była pierwszym miejscem posługi duszpasterskiej franciszkanów na terenie miasta. Liturgii przewodniczył minister prowincjalny fr. Wojciech KULIG, który dziękował dobremu Bogu za dar obecności prowincji gdańskiej w Kwidzynie, a także za dar zatwierdzenia Reguły św. Franciszka przed ośmiuset laty.
Po wspólnym obiedzie zostały odprawione nieszpory, którym przewodniczył wikariusz prowincji fr. Andrzej LENGENFELD. Obchody święta zakończyły się słowami podziękowań ministra prowincjalnego.

Fr. Piotr KUREK, sekretarz prowincji