15 maja 2021 r. Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe w Krakowie zorganizowało sympozjum, podczas którego szukano odpowiedzi na pytanie, czy czas pandemii to czas cierpienia i próby, czy okazja do pogłębienia rozwoju duchowego i budowania relacji międzyludzkich? Zaproszeni prelegenci spojrzeli na temat z perspektywy historycznej, pastoralno-moralnej oraz duchowo-praktycznej.

Fr. dr Andrzej HEJNOWICZ wyjaśnił termin zarazy i mówił o historii zarazy w Europie w starożytności i w średniowieczu, o szukaniu jej przyczyn, o metodach walki z nią, o jej skutkach, a także o patronach: Matka Boża, św. Sebastian…
Fr. dr hab. Jerzy BRUSIŁO przeszedł do czasów najnowszych i w swoim wystąpieniu przypomniał o początkach SARS, o pierwotnym źródle zarazka, o rozwoju epidemii, o znaczeniu wirusów w życiu człowieka, o sposobach podejścia do epidemii i chorób wywołanych przez zakażenie, o postawach wobec epidemii, o reakcjach Kościoła i ludzi na koronawirusa, o podjętych środkach przeciwdziałania, o problemach moralnych z tym związanych, o duszpasterstwie w czasie pandemii, o postulatach pastoralnych wobec trudności epidemicznych i o wyzwaniach dla duszpasterstwa.
Fr. dr Piotr CUBER, gwardian klasztoru św. Franciszka w Krakowie, opisał przebieg pandemii w swoim klasztorze i przeanalizował wyzwania, przed jakimi stanęła cała wspólnota. Nawiązał do podejmowanych w tym czasie decyzji, postaw braci, solidarności, pomocy z zewnątrz, co pozwoliło przez cały ten ponad roczny okres utrzymać posługę duszpasterską w bazylice bez jej zamykania.
Fr. dr Marian GOŁĄB, minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), krótko zrelacjonował czas pandemii w prowincji. Opowiedział o inicjatywach charytatywnych braci na rzecz potrzebujących i chorych, o wzajemnej pomocy między klasztorami, które znalazły się w kwarantannie (Kraków, Kalwaria Pacławska, Sanok), o dodatkowych modlitwach, o transmisjach nabożeństw i Mszy św. w Internecie oraz spotkań grup duszpasterskich, o hybrydowej kapitule prowincjalnej zwyczajnej, o akcji „Adoptuj medyka”, o postawie misjonarzy, którzy pozostali z wiernymi.
Podsumowując sympozjum fr. dr Zbigniew WÓJCIK zaznaczył, że wraz ze zmianą funkcjonowania społeczeństwa w sferze publicznej doszło także do zmiany w sposobie uczestnictwa w nabożeństwach religijnych oraz korzystania z sakramentów.
Sympozjum poprowadził o. prof. dr hab. Marek FIAŁKOWSKI, który wygłosił również homilię podczas Mszy św.

Fr. Jan M. SZEWEK