13 października 2018 roku obchodziliśmy 101. rocznicę ostatnich objawień Matki Bożej trojgu pastuszkom w Fatimie (Portugalia).

Z tej okazji podczas uroczystej Mszy św. w sanktuarium diecezjalnym w Pleven (Bułgaria), pobłogosławiono nowy tryptyk ołtarzowy. Autorami tej pracy są: Margarit IVANOW, Atanas ATANASOV i Stanimir ZHELEV. Nowy tryptyk został umieszczony w centralnej części prezbiterium, w miejscu grupy rzeźb przedstawiających Matkę Bożą wraz z trójką dzieci z Fatimy, autorstwa prof. Kirila MESKINA.
Poświęcenia dokonał ordynariusz diecezji Nicopolis ad Istrum, nasz współbrat bp Petko CHRISTOV. Obecny był minister prowincjalny Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) fr. Wiesław PYZIO, który wygłosił kazanie poświęcone objawieniom Matki Bożej Fatimskiej. W uroczystościach wzięło udział wielu gości z kraju i zagranicy. Wśród nich byli m.in.: asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Jacek CIUPIŃSKI i fr. Anton BULAI kustosz Kustodii prowincjalnej Wschodu i Ziemi Świętej, należącej do Prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii.
Modlitwy uczestników były kierowane ku „Dolinie Pokoju” (Cova da Iria), w której Matka Boża, objawiając się trojgu pastuszkom, prosiła ich o całkowite oddanie się Bogu i Jej, ich niebieskiej Matce. To właśnie wtedy Opatrzność Boża interweniowała w niezwykły sposób, aby pomóc zagubionej ludzkości ustrzec się przed niebezpieczeństwami cywilizacji bez Boga, wskazując na wiele bożków, które na różne sposoby próbują zniszczyć człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, Stwórcę i Ojca.
Nieco ponad dwadzieścia lat temu, nasz współbrat bp Petko, podczas pielgrzymki do Fatimy poczuł w sercu pragnienie, aby naród bułgarski do głębi poznał orędzie Matki Bożej Fatimskiej. Postanowił przeznaczyć na ten cel miejsce w swojej diecezji, w którym – tak jak w sercu ludzkim – będzie nieustannie wybrzmiewać wezwanie do nawrócenia. Dziś w tym miejscu jest wspólnota konwentualna i parafia. Z silną wiarą i silną nadzieją chcemy, aby sanktuarium stało się oknem otwartym na Boże łaski dla Kościoła w Bułgarii.

Fr. Ventsislav NIKOLOV, kustosz sanktuarium