W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, 4 października 2018 roku, czterech kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie złożyło zakonne śluby wieczyste.

Do życia w posłuszeństwie, bez własności i w czystości zobowiązali się publicznie bracia: Arkadiusz GÓRA, Artur SPODAR, Dawid NOWAK i Mateusz GLIWA
Zakonnicy, księża, krewni, przyjaciele i znajomi, zgromadzeni w Bazylice przy Franciszkańskiej modlili się za nich, aby „wspaniałomyślnie i wytrwale kroczyli drogą, na którą z wielkim entuzjazmem wstąpili”. Przywoływali przy tym wstawiennictwa Wszystkich Świętych, w tym franciszkańskich.
Wyższy przełożony nie ukrywał przed braćmi tego, że ta wielkoduszna ofiara nie jest łatwa, że „ta bliskość z Jezusem kosztuje wiele, bo trzeba Mu złożyć w darze nie tylko słowa i uczucia, ale i siebie samego, wszystko, co mamy i kim jesteśmy”.
Na zakończenie zwrócił się do nich słowami św. Franciszka: „O najdrożsi bracia i na wieki błogosławieni synowie, słuchajcie mnie, słuchajcie głosu swego Ojca. Złożyliśmy wielkie obietnice – otrzymaliśmy jeszcze większe. Dotrzymajmy złożonych – wzdychajmy do otrzymanych. Rozkosz krótka – kara wieczna. Drobne cierpienie – chwała nieskończona. Wielu powołanych – mało wybranych. Wszystkim odpłata. Bracia, póki jeszcze czas, czyńmy dobrze”.

Fr. Jan M. SZEWEK, rzecznik prowincji krakowskiej / red.