W dniach 1-12 kwietnia 2019 r., pod przewodnictwem Ministra generalnego fr. Marco TASCA, Definitorium generalne odprawiło swoje rekolekcje zakonne oraz odbyło swoje 50. posiedzenie robocze. Miejscem obu wydarzeń było sanktuarium maryjne w Vepric-Makarska w Chorwacji.

Pierwszy tydzień poświęcony był rekolekcjom, które moderował poprzez medytacje i zachęty asystent generalny CFF (Conventual Franciscan Federation) fr. Jude WINKLER.
Na zakończenie rekolekcji uczestnicy odwiedzili kilka miejsc i sanktuariów w pobliskiej Bośni i Hercegowinie, gdzie zostali przyjęci w sposób braterski i serdeczny przez braci mniejszych z prowincji Mostaru.
W niedzielę 7 kwietnia odbyła się pielgrzymka do Szibenika (Šibenik), do narodowego sanktuarium św. Mikołaja TAVELICIA (pierwszego kanonizowanego Chorwata; który zresztą żył w naszym klasztorze). Została tu odprawiona msza św. koncelebrowana wraz z braćmi ze wspólnoty św. Franciszka z Asyżu, którzy podjęli gości obiadem.
Po południu grupa odwiedziła katedrę, gdzie została przyjęta przez miejscowego biskupa Tomislav ROGIĆ.
Następnego dnia definitorzy odwiedzili miasto Split i spotkali się z biskupem Marinem BARIŠIĆEM. We franciszkańskim klasztorze pw. św. Franciszka odprawili mszę św. oraz spotkali się z miejscową wspólnotą.
W kolejnych dniach drugiego tygodnia, nadal w Vepric, definitorzy spotkali się na obradach 50. sesji definitorium generalnego.

Fra Miljenko HONTIĆ Assistente generale CEF