Prowincja św. Franciszka Braci Mniejszych Konwentualnych w Brazylii, z siedzibą w Santo André (San Paolo), przeżywała swoją kapitułę prowincjalną nadzwyczajną.

Wydarzenie miało miejsce w domu „San Francesco” w Rondinha (Paraná) w dniach od 15 do 19 października 2018 r., w obecności wikariusza zakonu fr. Jerzego NORELA, asystenta generalnego FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Carlosa TROVARELLI i poborcy generalnego fr. Wojciecha KULIGA.
Kapituła została zwołana przez ministra prowincjalnego fr. Aloisio Antonio DE OLIVEIRA w celu przeanalizowania i podjęcia decyzji dotyczących dzieł nazywanych w nowej lokalnej nomenklaturze legislacyjnej „Franciszkańskie Służby Ewangelizacyjne”. A także dla odnowienia regulaminu administracji prowincjalnej i uaktualnienia niektórych punktów statutów prowincjalnych.
W okresie siedemdziesięciu lat od swojego powstania prowincja rozwinęła ważną tradycję dzieł ewangelizacyjnych i promocji człowieka, nastawionych na głoszenie Ewangelii, umacnianie wiary i pobożności, nauczanie, przekaz charyzmatu franciszkańskiego i troskę o najbardziej potrzebujących w społeczeństwie. Zmiany epokowe, które dokonują się w świecie, skłoniły braci do podjęcia drogi odnowy i dostosowania. Ta droga zyskała podczas kapituły nowy impuls, więcej, dokonała się zmiana w zarządzaniu i w stylu prowadzenia dzieł. Nowe ustawienia zarządzania ułatwiają bardziej wspólnotowe działania, wspólne rozeznawanie i bardziej profesjonalną administrację, tak jak tego wymagają obecne okoliczności historyczne.
Kapituła stała się też doskonałą okazją do umocnienia więzi braterskich, do wspólnej modlitwy i do dzielenia się doświadczeniem życiowym oraz inicjatywami realizowanymi w prowincji. W czasie tych kilku dni świętowano wspólnie niektóre jubileusze święceń kapłańskich oraz urodzin współbraci.
W trakcie ostatniej sesji kapitulnej uczestnicy wysłuchali wikariusza generalnego, który podzielił się informacjami na temat aktualnego stanu zakonu, w szczególności tymi, które dotyczyły niedawno zakończonej kapituły generalnej nadzwyczajnej, podczas której odnowione zostały Konstytucje zakonu.

Fr. Carlos TROVARELLI, asystent generalny FALC