W sobotę 9 października 2021 r., w kościele św. Jana XXIII w Zagrzebiu, kard. Josip BOZANIĆ wyświęcił 17 nowych diakonów, a wśród nich fr. Zvonimir PERVAN i fr. Franjo ČOLAKOVAC z prowincji św. Hieronima w Chorwacji.

Uroczystość była podniosła i wzięło w niej udział wielu wiernych. Obok członków rodziny i ministra prowincjalnego fr. Josip BLAŽEVIĆ byli współbracia z Chorwacji i z Seraphicum w Rzymie, a także fr. Igor SALMIČ, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio), który przeprowadza wizytację w prowincji przed kapitułą prowincjalną zapowiedzianą na luty 2022 r. Po Mszy św. uroczystość była kontynuowana w klasztorze Ducha Świętego.
Bracia, którzy przybyli z Rzymu, odwiedzili także inne klasztory prowincji. Byli nie tylko w Zagrzebiu, ale udali się też do Dalmacji: do Szybenika i Splitu. Podczas sześciodniowego pobytu w Chorwacji zostali bardzo życzliwie przyjęci przez chorwackich zakonników i mieli okazję poznać wiele ważnych miejsc przyrodniczych, kulturowych i religijnych.
Fr. Zvonimir PERVAN będzie pełnił posługę diakonatu w Rzymie, zaś fr. Franjo ČOLAKOVAC pozostanie w Zagrzebiu. Wspieramy obu nowych diakonów naszą braterską modlitwą i życzymy im owocnej posługi dla Kościoła, Zakonu i ludu Bożego.

Fr. Marcos Alejandro QUESADA NAVARRO