W dniu 8 stycznia 2018 r. z pomocą Bożą rozpoczęliśmy nasz drugi nowicjat (miesiąc przygotowania do profesji wieczystej) Unii Franciszkanów Konwentualnych w Brazylii (UCOB). Odbywa się on w domu św. Franciszka z Asyżu w Kurytybie w Brazylii.

Jest nas 10 braci profesów czasowych: 2 z prowincji św. Franciszka w São Paulo, 2 z kustodii św. Bonawentury w Maranhão i 6 z prowincji św. Maksymiliana Kolbego w Brasílii, którzy pod kierunkiem i koordynacją fr. Jean DE SOUZA, mistrza drugiego nowicjatu, odbywamy miesięczną formację.
Celem drugiego nowicjatu jest bardziej pogłębione zastanowienie się, rozważanie i doświadczenie charyzmatu franciszkańskiego oraz przygotowanie się – w wolności i odpowiedzialności – do złożenia ślubów wieczystych, publicznej deklaracji naszego ostatecznego zaangażowania się w naśladowanie Chrystusa za przykładem św. Franciszka z Asyżu w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych.
W pierwszym tygodniu formacji znaczący był udział i wkład fr. Márcio MAGALHÃES, który przedstawił nam kilka propozycji nawiązujących do aktualnego przeżywania franciszkanizmu.
Od 8 do 12 stycznia zastanawialiśmy się nad poczuciem przynależności do zakonu na różnych poziomach, nad naszym zaangażowaniem we franciszkańskie życie zakonne i nad naszą chrześcijańską duchowością franciszkańską. Wychodząc od faktu nawrócenia św. Franciszka z Asyżu jako perspektywy orientacyjnej, staraliśmy się dostrzec nasz obecny kontekst i dać odpowiedź na dzisiejsze zagadnienia, począwszy od mocy Ewangelii, jak to on uczynił. Tydzień zakończyliśmy refleksją nad „minoritas” („bycie mniejszym”), istotną cechą naszej tożsamości. Na nowo odkryliśmy, że bycie mniejszym oznacza bycie sługą wszystkich, za przykładem Pana, który – będąc największym – stał się najmniejszym i sługą.
W drugim tygodniu pod kierunkiem fr. Carlos QUEIROZ rozważaliśmy wymiar ludzki w życiu zakonnym, zwłaszcza w procesie formacji ludzkiej, i jak tworzyć procesy odporności (umiejętność stawienia oporu i pokonania traumy) w życiu osób konsekrowanych. Ten tydzień również był bardzo pożyteczny dla naszego wzrostu.
W obecnym tygodniu pod kierunkiem fr. Alexandre PATUCCI zajmujemy się życiem zakonnym jako proroctwem i jego istotnym znaczeniem, a także jego aktualnością.
Nasz drugi nowicjat potrwa do 3 lutego 2018 r. Dziękujemy za modlitwy i braterskie wsparcie całego zakonu.

Bracia z drugiego nowicjatu UCOB