W 2025 r. archidiecezja częstochowska obchodzić będzie stulecie swego istnienia. W ramach przygotowania do tego jubileuszu po parafiach archidiecezji peregrynuje obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Wędrówce cudownego obrazu towarzyszy hasło: Maryjo! Ocal miłość i życie naszych rodzin.

W czwartek 4 lipca 2024 r. wizerunek Czarnej Madonny nawiedził kościół franciszkanów w Radomsku. Z tej okazji papież Franciszek wystosował specjalny list, w którym życzył, aby ta modlitewna krucjata umocniła duchowo wszystkie rodziny, gdyż to one są drogą Kościoła i przyszłością świata. „Święta Rodzina z Nazaretu: Jezus, Maryja i Józef, Ikona każdej ludzkiej rodziny, niech pomoże wszystkim waszym wspólnotom pogłębić odpowiedzialność za własne powołanie i posłannictwo w społeczności ludzkiej i w Kościele”.
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej został przekazany franciszkanom w sposób uroczysty przez duchowieństwo i wiernych parafii św. Lamberta i wprowadzony do zakonnej świątyni w towarzystwie m.in. bp. Antoniego DŁUGOSZA z Częstochowy i ministra prowincjalnego prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Mariusza KOZIOŁA. Oni też wraz z duchowieństwem zakonnym i diecezjalnym celebrowali wieczorną Eucharystię.
Przełożony klasztoru fr. Dariusz SOWA przywitał Maryję słowami św. Franciszka z Asyżu: „Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo. (…) Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego. Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego. Bądź pozdrowiona, Domu Jego. Bądź pozdrowiona, Szato Jego. Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego. Bądź pozdrowiona, Matko Jego”. Zawierzył Maryi wszystkich obecnych i tych, którzy na co dzień się tam modlą i pracują. „Spoglądaj na nas w tym świętym czasie nawiedzenia. Ogarnij swoim macierzyńskim spojrzeniem całe nasze życie, jego blaski i cienie. Ogarnij swoim spojrzeniem naszą parafię, wszystkich duszpasterzy i wiernych, a także ten franciszkański kościół i klasztor. Maryjo, tam, gdzie przychodzisz, przynosisz zawsze Ducha Świętego, bo jesteś Nim napełniona. Wołamy z ufnością: Przynieś nam Ducha Świętego. Ożyw i odnów tę wspólnotę franciszkańską. Ożyw i odnów to miejsce. Niech każdy, kto tu przychodzi, czuje się jak w domu. Niech każdy, kto tu przychodzi i będzie przychodził, odejdzie dotknięty, umocniony i przemieniony łaską Twojego Syna”.
O północy wierni modlili się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Mszy św. przewodniczyli franciszkanie wywodzący się z Radomska.

Fr. Jan M. SZEWEK