Teksty Discepolato francescano i Ratio studiorum, które 13 grudnia 2022 r. zostały promulgowane przez ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI, są dostępne na stronie internetowej Zakonu.

Zarówno generalne dyrektorium formacji: Discepolato francescano, jak i wytyczne w sprawie nowego sposobu franciszkańskiego życia i myślenia: Ratio studiorum generalis, zostały przeredagowane z upoważnienia kapituły generalnej 2019. Discepolato zostało promulgowane ad experimentum, ponieważ będzie przedmiotem dyskusji i zatwierdzenia na najbliższej kapitule generalnej 2025.
Obydwa dokumenty, które są niezbędne w formacji początkowej i ustawicznej całego Zakonu, są dostępne w jednym pliku, który można pobrać ze strony internetowej ofmconv.net pod linkiem: LINK DOWNLOAD >>>


Prot. N. 0950/2022

Ja, brat Carlos Alberto Trovarelli,
120. minister generalny
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych po Serafickim Patriarsze

na mocy upoważnienia 202. kapituły generalnej obradującej w Asyżu (18-27 maja 2019 roku) i w Collevalenza (27 maja – 17 czerwca 2019 roku), zawartego w Uchwale 4 o Discepolato francescano i Ratio studiorum (por. KAPITUŁA GENERALNA 2019, Uchwały zatwierdzone przez kapitułę generalną 2019, „Commentarium Ordinis” 116/2 [2019] 496), w której kapituła generalna zwróciła się do ministra i jego definitorium:

  1. „o dokonanie rewizji Discepolato francescano. Ratio formationis Zakonu, uwzględniając sugestie otrzymane na sesji kapitulnej, i zatwierdzenie go ad experimentum do 2022 roku”

i

  1. „o dokonanie rewizji Ratio studiorum Zakonu, uwzględniając sugestie otrzymane na sesji kapitulnej, i zatwierdzenie go do 2022 roku”;
    za zgodą definitorium generalnego uzyskaną na sesji w dniu 12 grudnia 2022 roku, korzystając z uprawnień przysługujących mi z racji pełnionego urzędu, niniejszym dekretem

zatwierdzam ad experimentum i ogłaszam
Discepolato francescano. Ratio formationis Zakonu.

Tekst Discepolato francescano zostanie jeszcze przedłożony do zatwierdzenia na kapitule generalnej zwyczajnej w 2025 roku (por. KAPITUŁA GENERALNA 2019, Uchwały zatwierdzone przez kapitułę generalną 2019 – Uchwała 4, „Commentarium Ordinis” 116/2 [2019] 496).

Ponadto niniejszym dekretem

zatwierdzam i ogłaszam
Ratio studiorum Zakonu.

Wyrażając nadzieję, że te teksty pomogą formować się w charyzmacie, przeżywać i przekazywać charyzmat Zakonu w sposób odpowiedni do czasów, w których Pan daje nam dzisiaj żyć, przywołuję na cały Zakon pełnię błogosławieństwa Bożego.

W Rzymie, w siedzibie kurii generalnej Zakonu, dnia 13 grudnia 2022 roku

Brat Carlos A. Trovarelli
Minister generalny

Brat Tomasz Szymczak
Sekretarz generalny