Prot. N. 0817/2021
Rzym, 15 października 2021 r.

Przewodniczący federacji
Ministrowie i Kustosze

Temat: Dyrektorium kapituły prowincjalnej – Uchwała 10 kapituły generalnej 2019

Drodzy bracia,
Niech Pan obdarzy was pokojem!

202. kapituła generalna zwyczajna, która odbyła się w 2019 r. w Asyżu i Collevalenza, postanowiła dokonać rewizji Dyrektorium kapituły generalnej oraz Dyrektorium kapituły prowincjalnej i kustodialnej.
Uchwała 10 kapituły generalnej z 2019 r. określiła proces rewizji i przewidziała cztery etapy rewizji Dyrektorium kapituły prowincjalnej i kustodialnej:

B. Proces zatwierdzenia i wdrożenia Dyrektorium kapituł prowincjalnych i kustodialnych:
§1. Zarząd centralny Zakonu – po wysłuchaniu przewodniczących federacji – powoła do końca 2019 r. komitet ad hoc ds. rewizji wspomnianego Dyrektorium.
§2. Projekt Dyrektorium kapituły prowincjalnej i kustodialnej zostanie rozesłany do zgromadzeń federacji do końca 2020 r. w celu konsultacji i złożenia propozycji.
§3. Tekst zatwierdzony następnie przez ministra generalnego wraz ze swoim definitorium zostanie wykorzystywany jako tekst wiążący podczas przeprowadzania kapituł prowincjalnych i kustodialnych zaplanowanych na czteroletni okres 2021-2024.
§4. Dyrektorium kapituły prowincjalnej i kustodialnej zostanie przeanalizowane i ostatecznie zatwierdzone na kapitule generalnej zwyczajnej w 2025 r.

[por. 202. kapituła generalna, Uchwały zatwierdzone przez kapitułę generalną 2019. Uchwała 10, Commentarium Ordinis 116/2 (2019) 498]

Pierwsze dwa etapy zostały już przeprowadzone:
– W celu podjęcia pierwszego etapu (Uchwała 10, B, § 1) minister generalny powołał w dniu 13 grudnia 2019 r. komisję ad hoc do spraw rewizji Dyrektorium (Prot. N. 904/19). Komisja przygotowała projekt poprawionego Dyrektorium. Projekt ten został przedyskutowany i zatwierdzony przez definitorium generalne na sesji w dniach 27-30 października 2020 r.
– W celu realizacji drugiego etapu (Uchwała 10, B, § 2) konieczne było przetłumaczenie projektu Dyrektorium przynajmniej na cztery języki Zakonu. Tak też uczyniono, a następnie, pismem z dnia 7 stycznia 2021 r., projekt Dyrektorium został rozesłany do zgromadzeń federacji w celu konsultacji i przedłożenia propozycji. Zgromadzenia federacji pracowały nad tekstem i przedstawiły owoce swoich analiz w kwietniu i maju 2021 r. Definitorium generalne uwzględniło uwagi federacji i przygotowało ostateczną wersję tekstu. Wersja ta została zatwierdzona na 18. sesji definitorium, która odbyła się w dniach od 1 do 9 lipca 2021 r. Ostateczna wersja została przedstawiona w formie skróconej także przewodniczącym federacji podczas spotkania definitorium z przewodniczącymi federacji w dniu 5 lipca 2021 r.

Obecnie znajdujemy się na trzecim etapie rewizji, gdy tekst Dyrektorium jest wykorzystywany jako tekst wiążący na kapitułach przewidzianych w najbliższych latach.

Niniejszym, mając na względzie realizację Uchwały 10, B, § 3, przesyłamy tekst Dyrektorium kapituły prowincjalnej i kustodialnej w wersji z 2021 r., który ma być wykorzystywany jako tekst wiążący podczas przeprowadzania kapituł prowincjalnych i kustodialnych zaplanowanych na czteroletni okres 2021-2024.

W związku z tym niniejsze Dyrektorium należy stosować na waszych kapitułach, eksperymentować różne zaproponowane procedury, aby w ten sposób móc wnieść własny wkład podczas kapituły generalnej w 2025 r., która powinna ostatecznie zatwierdzić Dyrektorium (jak tego wymaga Uchwała 10, B, § 4).
Jak zresztą zauważycie, Dyrektorium jest bardzo „elastyczne” i daje wiele możliwości. Minister generalny ze swoim definitorium będą zadowoleni, jeśli w organizowaniu kapituł wybierzecie takie rozwiązania, które zaangażują jak największą liczbę braci.

Wszelkiego dobra w dalszej pracy! Pozdrowienia od definitorium i życzenia błogosławieństwa Bożego na nadchodzący czas.

Fr. Tomasz SZYMCZAK
Sekretarz generalny

Pobierz Dyrektorium kapituły prowincjalnej i kustodialnej (wersja z 2021 r.) >>>