Fr. Paul Njuguna KIARIE i fr. Timothy Mwanjala MACHILA z prowincji św. Franciszka z Asyżu w Kenii to dwaj współbracia, którzy z dobrym rezultatem mogli razem realizować swoje zainteresowania naukowe.

W 2012 r., po uzyskaniu bakalaureatu z filozofii, obydwaj zostali wysłani do Rzymu, aby podjąć studia teologiczne w międzynarodowym kolegium Seraphicum. Po ukończeniu trzyletniego kursu teologii jako studenci Wydziału Św. Bonawentury otrzymali możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia akademickiego: jeden zapisał się do Instytutu Patrystycznego Augustinianum, a drugi na Papieski Uniwersytet Gregoriański. W przypadku licencjatu obowiązywały te same ramy czasowe, ponieważ oba kierunki obejmowały rok propedeutyczny, niezbędny do zdobycia podstawowego przygotowania w zakresie dyscyplin objętych pokrewnym programem nauczania.
Po uzyskaniu licencjatu w 2018 r. zapisali się na studia doktoranckie na swoich uniwersytetach, wybierając własne dziedziny badawcze: patrologię i historię Kościoła. Na tym nowym etapie kształcenia, po sześciu latach spędzonych w Seraphicum, obaj przenieśli się do klasztoru św. Antoniego przy Termach Karakalli w Rzymie, gdzie po czterech latach intensywnej i wytrwałej pracy spełnili wreszcie swoje upragnione marzenia.
26 kwietnia 2022 r. fr. Paul Njuguna KIARIE obronił pracę doktorską zatytułowaną Chromatius of Aquileia: exegesis and doctrine in his sermons and tractates on Matthew, uzyskując stopień doktora patrologii. Tak w skrócie opisuje poruszoną tematykę: „Celem badań jest poznanie Chromacjusza z Akwilei w jego egzegezie i doktrynie. W pierwszym rozdziale przybliżyłem jego osobę i jego dzieła, a następnie dokonałem wprowadzenia w egzegezę doktrynalną. W drugim rozdziale omówiłem relacje w Trójcy Świętej, a w trzecim ukazałem drugą Osobę Trójcy Świętej i Jej wcielenie. Z kolei w czwartym rozdziale przedstawiłem człowieka, którego zbawienie jest głównym celem Chromacjusza w jego egzegezie, nauczaniu i zwalczaniu herezji”.
Fr. Timothy Mwanjala MACHILA obronił pracę doktorską dokładnie miesiąc później (26 maja 2022 r.), przedstawiając rozprawę pt. The Impact of Propaganda Fide in the Work of Evangelization and Resolving Territorial Disputes: A Case Study of the Holy Ghost Fathers and Consolata Missionaries in Kenya, 1902-1931. Na zakończenie posiedzenia akademickiego został ogłoszony doktorem historii Kościoła. Tymi słowami podsumowuje podjętą tematykę: „Niniejsza praca badawcza proponuje odtworzenie wpływu, jaki działalność ewangelizacyjna «Congregatio de Propaganda Fide» wywarła na brytyjską kolonię w Kenii w okresie sporów terytorialnych między zgromadzeniem ojców duchaczy a instytutem misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia («Consolata»). Podejmuje również próbę zbadania wewnętrznych motywacji stojących za tymi sporami i analizuje rolę, jaką w ich rozwiązywaniu odegrała «Propaganda Fide». Studium to rozpatruje również metodę ewangelizacji stosowaną przez «Propaganda Fide» oraz dynamikę i strategie jej realizacji przez misjonarzy w okresie sporów. Szczególną uwagę poświęca się nauce języków, ustanawianiu afrykańskiego kleru i zakonnic, a zwłaszcza rozwojowi edukacji, która była głównym punktem wizytacji apostolskiej. Badania analizują także sukcesy, porażki i wyzwania, przed jakimi stanęli «Propaganda Fide», ojcowie duchacze i instytut «Consolata» w pracy ewangelizacyjnej w Kenii. Ukazuje zarazem relacje między misjonarzami a ludnością kenijską. Ostatni poruszony temat dotyczy wkładu afrykańskich świadków chrześcijańskich w okresie sporów i rządów kolonialnych”.
W dniu obrony pracy dla każdego z nowych doktorów wspólnota klasztoru św. Antoniego przygotowała poczęstunek na dziedzińcu klasztornym, przyjmując braci z innych rzymskich domów generalskich oraz przyjaciół, którzy przybyli nawet z daleka, aby uczestniczyć w tym radosnym wydarzeniu i wspierać kandydatów.
Życzymy im wszelkiego dobra w życiu zakonnym i owocnej posługi naukowej.

Wspólnota klasztoru św. Antoniego w Rzymie