W dniach 10-11 listopada 2021 r., w centrum franciszkańskim w Ndola, odbyła się kapituła prowincjalna nadzwyczajna prowincji świętych pierwszych męczenników franciszkańskich w Zambii. Spotkanie składało się z dwóch części: pierwsza była dniem modlitwy, a druga poświęcona była dyskusji i głosowaniu nad zakupem ziemi rolnej w rejonie Minsundu (Ndola).

W kapitule uczestniczył i animował dzień skupienia fr. Anthony Bezo KUTIERO, asystent generalny African Federation of Conventual Franciscans (AFCOF). Przewodniczył on również Mszy św. na rozpoczęcie obrad, sprawowanej w kościele św. Antoniego z Padwy w Ndola.
Podczas dnia modlitwy asystent generalny wygłosił konferencję na dwa tematy: Emaus – wędrówka dwóch uczniów (Łk 24, 13-35) oraz Jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem (Ps 133, 1). Opierając się na tych tekstach, kaznodzieja zachęcał i pobudzał do działania członków kapituły. Stwierdził, że życie franciszkańskie i kapituły powinny być postrzegane jako „zasiadanie przy stole”. Przy stole bracia dyskutują i rozmawiają ze sobą, także w mrocznych chwilach, aby rozpoznając Jezusa pośród siebie, przezwyciężyć ciemności, pokonać różnice i przebaczyć grzechy. Bycie przy stole wiąże się też z ofiarą, w której rozpoznajemy Jezusa Chrystusa i rozpoznajemy siebie nawzajem. Tam bracia mieszkają w jedności, a Bóg obdarza ich swoim błogosławieństwem.
Na zakończenie, biorąc pod uwagę podjęcie decyzji w drugiej części kapituły, mówca postawił uczestnikom kapituły trzy istotne pytania: a) „Adamie…, gdzie jesteś?” (Rdz 3, 9). To znaczy, gdzie jesteś jako prowincja? b) „Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz?” (Rdz 16, 8). To znaczy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy jako prowincja? c) „Co ty tu robisz, Eliaszu?” (1 Krl 19, 9-13). To znaczy, jakie decyzje podjąć.
Fr. KUTIERO przypomniał, że kapituła jest czasem rozeznawania, w którym bracia odkrywają wolę Boga w swoim życiu i w swoim podążaniu z Nim.

Fr. Mathews KASONGO, sekretarz prowincji