W dniach 22-26 lutego 2021 r. asystent generalny AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans) fr. Anthony Bezo KUTIERO odwiedził delegaturę prowincjalną w Ugandzie, należącą do prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), i spotkał się ze współbraćmi ze wszystkich trzech klasztorów.

Podczas wizyty większość czasu (22-24 lutego) spędził w nowicjacie w Kakooge, prowadząc dzień skupienia dla nowicjuszy i wygłaszając prelekcje. Nowicjat w Kakooge został otwarty ze względu na ograniczenia sanitarne zastosowane w walce z pandemią, co uniemożliwiło kandydatom do Zakonu wyjazd do Tanzanii na odbycie roku próby. Z tej racji minister generalny zezwolił na otwarcie nowicjatu w Ugandzie na okres jednego roku.
Z Kakooge fr. Anthony udał się do Matugga, gdzie odwiedził nowy szpital braci i nowy klasztor sióstr zakonnych zatrudnionych w szpitalu, a następnie przybył do Munyonyo, gdzie poświęcił nieco czasu naszym postulantom, wygłaszając do nich konferencje.
W sumie była to owocna wizyta braterska, która w obliczu panującej pandemii potwierdziła bliskość całego Zakonu z braćmi ugandyjskimi.

Fr. Anthony Bezo KUTIERO, asystent generalny