W piątek 8 stycznia 2021 r., o godz. 12, fr. Martin KMETEC, arcybiskup metropolita Smyrny (Izmir) w Turcji, i fr. Dominique MATHIEU, nowo mianowany arcybiskup Teheranu-Ispahanu dla wiernych obrządku łacińskiego w Iranie, złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności papieżowi, jak wymagają tego przed przyjęciem sakry biskupiej przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Kongregacji dla Kościołów Wschodnich w Rzymie, gdzie arcybiskupi zostali przyjęci przez prefekta kard. Leonardo SANDRI i podsekretarza ks. Flavio PACE.

W obrzędzie wzięli również udział wikariusz generalny Zakonu fr. Jan MACIEJOWSKI, asystent generalny FIMP fr. Giovanni VOLTAN i prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO.
Dwaj współbracia, po wypowiedzeniu tradycyjnej formuły wyznania wiary przed krucyfiksem, złożyli przysięgę wierności, kładąc prawą rękę na księdze Ewangelii. Na zakończenie kardynał nałożył im krzyż pektoralny i fioletową piuskę, ofiarowane przez kurię generalną.
Drugim wydarzeniem tego dnia były uroczyste Nieszpory, poprzedzone śpiewem hymnu dziękczynnego Te Deum i uczczeniem relikwii świętych apostołów. Modlitwie w bazylice Świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie przewodniczył kard. SANDRI, a uczestniczyli w niej kard. Mauro GAMBETTI OFMConv, współbracia z miejscowego klasztoru i kilku braci z innych rzymskich wspólnot.
Na początku wikariusz generalny skierował do obecnych krótkie przemówienie, przypominając, że w ostatnich miesiącach pięciu naszych zakonników zostało wybranych przez Stolicę Apostolską na biskupów i posłanych do różnych części świata. Są to bracia, którzy kontynuują swoją służbę Kościołowi w duchu minoritas franciszkańskiej, wiedząc, że zawsze znajdą dom w Zakonie.
W krótkiej homilii kard. SANDRI podkreślił, że mianowani ostatnio dwaj bracia biskupi są reprezentantami Zakonu: to św. Franciszek powracający na Wschód, zaś obecność naszych zakonników jest bardzo potrzebna tamtejszym chrześcijanom oraz służy dialogowi międzyreligijnemu.
Uroczystość kontynuowano w refektarzu, gdzie gwardian fr. Francesco CELESTINO zapewnił braci biskupów, że w klasztorze zawsze znajdą braterską wspólnotę gotową ich przyjąć.

Fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny