Od 21 do 26 lutego 2022 r., na kilka dni przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, współbracia po ślubach wieczystych z delegatury prowincjalnej w Ekwadorze odprawili rekolekcje zakonne w domu rekolekcyjnym sióstr salezjanek w Ibarra (Ekwador).

Ze względu na trudne warunki drogowe i długą podróż współbraci z klasztoru św. Franciszka z Asyżu w Shushufindi spotkanie rozpoczęło się z niewielkim opóźnieniem w poniedziałek 21 lutego. Po południu przybyli również bracia z klasztoru św. Antoniego z Padwy z Santo Domingo, których podróż opóźniło osuwisko blokujące drogę. Rekolekcje prowadził fr. Jacek LISOWSKI, delegat prowincjalny w Peru, który głosił nauki na tematy franciszkańskie.
W dniach ćwiczeń duchowych bracia mogli się modlić, medytować, sprawować wspólnie Eucharystię i współdzielić chwile braterstwa. Codziennie był różaniec, modlitwa do miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, droga krzyżowa i koronka franciszkańska. Była też możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.
Dla wszystkich uczestników rekolekcje były czasem błogosławieństwa, ponieważ ze względu na duże odległości między klasztorami, złe drogi i działalność duszpasterską nie zawsze jest możliwe wspólne spotkanie.
W sobotę 26 lutego, po odprawieniu Eucharystii, odnowieniu ślubów i śniadaniu, współbracia zakończyli rekolekcje i wrócili do swoich klasztorów, wdzięczni Bogu za otrzymane łaski i błogosławieństwo.

Bracia z delegatury w Ekwadorze