Federacja FALC (Federación América Latina Conventuales) zebrała się w dniach 24-26 września 2020 r. na nadzwyczajnym spotkaniu formacyjnym, które w związku z obecną sytuacją spowodowaną pandemią odbyło się online.

Bracia odpowiedzialni za różne jurysdykcje w Ameryce Łacińskiej w kreatywny i braterski sposób, za pomocą platformy Zoom, podzielili się swoimi doświadczeniami i pilnymi sprawami w tych trudnych czasach zagrożenia zdrowia. Kilku współbraci zostało poproszonych o przedstawienie w swoich wypowiedziach bardzo praktycznych zagadnień.
W pierwszym dniu wirtualnego spotkania fr. Valerio FOLLI, odpowiedzialny za biuro ds. projektów (przyłączone do sekretariatu generalnego ds. animacji misyjnej), mówił o znaczeniu komunikacji, przejrzystości, zaangażowaniu braci w służbę Kościołowi i ludowi Bożemu oraz o tożsamości charyzmatycznej w rozwijaniu projektów społecznych w różnych częściach świata.
W drugim dniu fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny, i fr. Francesco PANIZZOLO przeanalizowali od strony dydaktycznej różne aspekty prawa kanonicznego zawarte w „Vademecum o wybranych kwestiach proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich”, ogłoszonym niedawno przez Kongregację Nauki Wiary.
W ostatnim dniu minister generalny fr. Carlos TROVARELLI mówił o różnych skutkach obecnej pandemii dla naszego codziennego życia. Wezwał wszystkich do odnowienia nadziei, troski o najsłabszych w naszym społeczeństwie, ukazywania wartości braterstwa, przezwyciężania lęku i obojętności.
Całe spotkanie naznaczyły dobra komunikacja i duch braterski. Była więc możliwość podzielenia się aktualną sytuacją w różnych ośrodkach formacyjnych, konkretnymi przypadkami kreatywności wspólnotowej i duszpasterskiej, a także różnorakimi trudnościami i ograniczeniami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w obradach i prosimy Boga, abyśmy mogli z radością kontynuować nasze franciszkańskie świadectwo w służbie ludowi Bożemu w naszej „wielkiej ojczyźnie”, jaką jest Ameryka Łacińska.

Fr. Rogério PEREIRA XAVIER, asystent generalny FALC