W dniach 20-21 października 2020 r. miało miejsce w Krakowie doroczne zebranie plenarne federacji FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis). Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (obecność fizyczna albo online).

Obecni byli: asystent generalny FEMO fr. Tomáš LESŇÁK, przewodniczący FEMO i minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian GOŁĄB, minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk) fr. Wojciech KULIG, minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) fr. Grzegorz BARTOSIK, minister prowincjalny prowincji świętych Cyryla i Metodego w Czechach fr. Piotr PAWLIK, kustosz rosyjskiej kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu fr. Dariusz HARASIMOWICZ, kustosz kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Słowacji fr. Lucjan BOGUCKI, kustosz kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego fr. Stanisław KAWA, delegat prowincjalny w Uzbekistanie fr. Stanisław ROCHOWIAK, delegat prowincjalny na Białorusi fr. Antoni POŻECKI, delegat prowincjalny na Litwie fr. Piotr STROCEŃ, delegat prowincjalny na Węgrzech i w Siedmiogrodzie fr. Paweł CEBULA, delegat prowincjalny w Bułgarii fr. Jarosław BARTKIEWICZ.
Z uczestnikami spotkania połączył się minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, który w tym czasie przebywał w Korei Południowej. Podkreślił, że FEMO charakteryzuje się misyjnym entuzjazmem w głoszeniu Ewangelii, pasją dla królestwa Bożego i dla tradycji franciszkańskiej, zarówno w dużych, jak i mniejszych jurysdykcjach, zapałem dla apostolstwa. Wyraził nadzieję na dalszy dynamizm, tworzący nowe style życia, nowe przeżywanie bycia uczniami Pana, nowy impuls misyjny, nowe obecności.
Przewodniczący FEMO zaprosił na spotkanie przedstawicieli wybranych urzędów i sekretariatów kurii generalnej w Rzymie. Swoją posługę i obowiązki zaprezentowali: prokurator generalny fr. Maurizo DI PAOLO, członek prokuratorii generalnej fr. Robert LEŻOHUPSKI, sekretarz generalny ds. animacji misyjnej fr. Dariusz MAZUREK, koordynator biura ds. projektów fr. Valerio FOLLI, poborca generalny fr. Leszek ŁUCZKANIN, sekretarz generalny ds. formacji fr. Piotr STANISŁAWCZYK.
Nowym wiceprzewodniczącym FEMO został wybrany fr. Wojciech KULIG, a nowym sekretarzem ds. formacji fr. Robert ZBIERAŃSKI z prowincji gdańskiej.
W trakcie obrad zaplanowano na przyszły rok różne kursy formacyjne dla braci profesów czasowych i wieczystych.
Na początku grudnia odbędzie się zebranie online członków FEMO poświęcone tematyce „nawrócenia ekologicznego”, zaś następne zebranie plenarne zostało zaplanowane w dniach 18-23 października 2021 r. w Wilnie.

Fr. Jan Maria SZEWEK