W dniach od 31 stycznia do 2 lutego 2024 r. kustodia prowincjalna Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach zwołała kapitułę kustodialną nadzwyczajną dotyczącą zatwierdzenia Statutów kustodialnych.

Obrady miały miejsce w ośrodku rekolekcyjnym „St. Joseph” w mieście Tagaytay. Zaledwie cztery dni przed rozpoczęciem kapituły bracia spotkali się w tym ośrodku, aby odprawić doroczne rekolekcje, które prowadził delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia fr. Michael LASKY.
W kapitule wzięło udział 33 zakonników. Fr. Angelo PALUMBO był delegatem ministra prowincjalnego macierzystej prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol) fr. Cosimo ANTONINO. Jako słuchacz uczestniczył definitor fr. Claudio IORIS z tej samej prowincji.
Kapituła została podzielona na cztery sesje. Na pierwszej sesji fr. Angelo PALUMBO odczytał przesłanie ministra prowincjalnego, a potem wysłuchano nagranego wcześniej przemówienia ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI. Druga i trzecia sesja charakteryzowały się wystąpieniami, dyskusjami, ostateczną rewizją i głosowaniem nad Instrumentum laboris.
Zakończenie kapituły nastąpiło na czwartej sesji, podczas której wspomniano zmarłych niedawno kilku współbraci: fr. Joachima GIERMEK, fr. Francescantonio NOLÈ, fr. Michele ALFANO, fr. Giovanni RICCIARDI, fr. Bernardino FIORE i fr. Raffaele RICCIARDI.

Fr. Daniele SUGATAN
Fot. fr. John Nathan MAAGMA i fr. Daniel SUGATAN