W pierwszych dwóch tygodniach Adwentu kustodia prowincjalna Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach zorganizowała trzy ważne spotkania.

Wieczorem 30 listopada 2019 r. Kościół katolicki na całym świecie zapalił pierwszą świecę na wieńcu adwentowym, co wskazuje na czas przyjścia Pana. W tym dniu rozpoczęło się dwudniowe spotkanie dla 28 byłych zakonników franciszkańskich w seminarium św. Maksymiliana w Paranaque City. Brali oni czynny udział w liturgii, włączyli się w prace fizyczne i opowiedzieli o swoich doświadczeniach. 1 grudnia konferencję na temat roli świeckich w Kościele i w społeczeństwie wygłosił fr. John Vianney ACOSTA. Następnie fr. Gerard LOFRANCO przewodniczył Mszy św., podczas której odnowiono akt poświęcenia się Niepokalanej. Po południu, przed powrotem do swoich domów, uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób wspierać finansowanie kustodii, a potem urządzili zawody sportowe z braćmi studentami.
Wieczorem 7 grudnia zapalono drugą świecę na wieńcu adwentowym, a zarazem zainicjowano dwudniowe obchody tzw. „dnia wspólnoty rodzinnej”, które miały miejsce w seminarium w Paranaque City. Postulanci, nowicjusze i bracia studenci zebrali się razem ze swoimi wychowawcami, aby przeżyć chwile braterstwa z własnymi rodzinami. Przybyło około 150 osób. Konferencję na temat rodziny wygłosił ks. Dennis Antonio Y. PAEZ ze zgromadzenia salezjanów. Następnego dnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, uczestnicy wzięli udział we wspólnej celebracji jutrzni i we Mszy św. pod przewodnictwem kustosza prowincjalnego fr. Victora MATEO. Spotkanie zakończyło się agapą braterską.
12 grudnia, w święto Matki Bożej z Guadalupe, współpatronki Filipin, 48 braci i młodzież zakonna odbywająca formację zgromadzili się w klasztorze św. Józefa w Tagaytay na tradycyjnym spotkaniu z okazji kończącego się roku. Na jego rozpoczęcie konferencję maryjną wygłosił fr. Roberto SAN DIEGO OFMCap, a następnie przewodniczył on Mszy św. koncelebrowanej. Całe popołudnie było przeznaczone na rekreację, a dzień zakończył się nieszporami i wspólną kolacją.
Mamy nadzieję, że te spotkania pomogły nam dobrze przygotować się na przyjście Pana. Cała kustodia życzy wszystkim szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia i obfitującego w łaski Nowego Roku.

Kustodialne biuro ds. komunikacji
Fot. fr. Uriel SANTOS i Amado VALENCIA [FAMC]